Accountancy

Accountancy is veel meer dan “het inrichten, bijhouden en controleren van de boekhouding van ondernemingen” (Van Dale). Natuurlijk kunt u bij ons terecht voor administratieve dienstverlening. Voor het samenstellen, beoordelen en/of controleren van uw jaarrekening. Op basis van heldere afspraken en vaste prijzen.

Maar van een SCAB-accountant mag u méér verwachten dan achteraf signaleren. We helpen u vooruit. Met heldere managementinformatie en breed advies. Uw accountant kan specialisten inschakelen op het vlak van loonadministratie, fiscaal advies en personeelszaken. Gewoon omdat wij het als ons werk zien om u te helpen risico’s beter te beheersen en kansen sneller te benutten.

SCAB is aangesloten bij het SRA.

 

PAKKETTEN ACCOUNTANCYsub-pakketten-accountancy

ADVISERINGsub-advisering

ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENINGsub-administratieve-dienstverlening

PORTAL
sub-portal2

ZZP-PAKKETsub-zzp-dienstverlening

MANAGEMENTINFORMATIEsub-management-info

DETACHERINGsub-detachering

ADVISEURS