Horizontaal toezicht: voorsprong door kwaliteit

Met Horizontaal toezicht werken ondernemers, de adviseurs van SCAB en de Belastingdienst samen op basis van transparantie, begrip en wederzijds vertrouwen. Alle partijen zijn samen verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de belastingwetgeving. Dit leidt tot meer efficiency en het voorkomt dubbel werk. Voor u betekent dit meer zekerheid én lagere (ondernemers)kosten.

Snelheid zekerheid en duidelijkheid over uw aangifte

Als ondernemer weet u dat het werk dat uw adviseur verricht van goede kwaliteit is. Werkt u mee binnen het Convenant Horizontaal toezicht, dan profiteert u van de volgende voordelen:

  • u valt niet in het reguliere toezicht van de Belastingdienst. De Belastingdienst gaat ervan uit dat uw aangifte gewoon goed is;
  • u krijgt minder controles (boekenonderzoeken) ter plaatse. Controles vinden alleen nog steekproefsgewijs plaats;
  • u weet sneller waar u aan toe bent. Eventuele discussiepunten stemmen wij eerst af met de Belastingdienst;
  • de Belastingdienst stelt uw definitieve aanslag zo snel mogelijk vast;
  • vergroting van uw rechtszekerheid.

Wat vraagt Horizontaal toezicht van u?

Met de deelnemersverklaring verklaart u schriftelijk dat u op basis van vertrouwen, begrip en transparantie een relatie met de Belastingdienst wilt. Ook levert u de gegevens voor de aangiften tijdig, juist en volledig aan bij SCAB of de Belastingdienst.