Personeelsadvies

Hebt u werknemers in dienst? Dan bent u niet alleen ondernemer maar ook werkgever. Met alle rechten en plichten die daarbij horen. Bijblijven met wet- en regelgeving is dus essentieel – maar óók tijdrovend.

SCAB helpt, met gedegen personeelsadvies en ondersteuning bij HRM. Van verzuimbegeleiding tot advies over arbeidsvoorwaarden of ontslagaanvraag. Wij zorgen ervoor dat u zich kunt focussen op wat u het liefste doet: ondernemen.

 

HR-ONDERSTEUNINGsub-pakketten-personeelsadvies

ONTSLAG EN REORGANISATIEsub-ontslag

VERZUIMBEGELEIDINGsub-verzuim

DOSSIERBEOORDELINGsub-dossierbehandeling

ARBEIDSVOORWAARDENsub-voorwaarden2

ADVISEURS
sub-personeelsadvies-team