Transitievergoeding bij ontslag

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) hebben werknemers bij ontslag recht op een transitievergoeding. SCAB biedt ondersteuning bij een ontslagprocedure en de berekening van de hoogte van een transitievergoeding.

 

Waarom een transitievergoeding?

Voor de werknemer is deze vergoeding bedoeld als compensatie voor de financiële gevolgen van ontslag én als financiële steun om de overstap naar een andere baan te realiseren.

Hoeveel bedraagt de transitievergoeding?

De hoogte is afhankelijk van de duur van het dienstverband:

 • Over de eerste 10 jaar:
  1/6 van het bruto maandsalaris voor elke periode van 6 maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.
 • Over de jaren daarna:
  1/4 van het bruto maandsalaris voor elke periode van 6 maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.

De maximale vergoeding bedraagt € 77.000 bruto, of een jaarsalaris (inclusief vakantiegeld) als dat hoger is.

Wanneer recht op transitievergoeding?

De werkgever is aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst minimaal 24 maanden heeft geduurd en:

 • Door de werkgever is opgezegd of op verzoek wordt ontbonden, of
 • Niet door de werkgever wordt verlengd (bij contract voor bepaalde tijd), of
 • Door de werknemer wordt opgezegd, op verzoek wordt ontbonden of niet aansluitend voortgezet als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Bereken transitievergoeding >

Tip:
Wilt u voorkomen dat u een transitievergoeding moet betalen? Dan hebt u de mogelijkheid om uw werknemer na het eerste arbeidscontract van 12 maanden een tweede contract van 11 maanden aan te bieden.

Wanneer hoeft u geen transitievergoeding te betalen?

 • Als de arbeidsovereenkomsten samen minder dan 24 maanden hebben geduurd;
 • Bij ontslag met wederzijds goedvinden;
 • Als het ontslag gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
 • De werknemer jonger is dan 18 jaar en maximaal 12 uur werkt;
 • De werknemer de aow- of pensioengerechtigde leeftijd heeft of bereikt;
 • De werkgever failliet is, in surseance van betaling of schuldsanering zit.

Als MKB-werkgevers er financieel slecht voor staan, en hierdoor werknemers moeten ontslaan, worden de dienstjaren voor 1 mei 2013 niet meegerekend. De slechte financiële situatie moet u kunnen aantonen in de jaarrekeningen van de 3 voorafgaande jaren en de prognose voor de eerstvolgende 6 maanden.

Gedetailleerde berekening

De module geeft een algemene berekening. Wilt u een gedetailleerde berekening van een transitievergoeding of hulp bij de ontslagprocedure? Neemt u dan gerust contact met ons op.