Jaarlijks kun je het eigenrisicodragerschap voor de ZW en/of de WGA op 1 juli of op 1 januari bij de Belastingdienst laten ingaan of laten beëindigen. Houd er rekening mee dat de aanvraag 13 weken voor de ingangsdatum (dus vóór 1 april of vóór 1 oktober) door de Belastingdienst ontvangen moet zijn.

Eigenrisicodrager worden of niet?

Werkgevers vallen normaal gesproken voor de kosten van arbeidsongeschiktheid van werknemers onder het publieke stelsel. Je betaalt dan gedifferentieerde premies aan de Belastingdienst via de Werkhervattingskas. Deze beschikking ontvang je jaarlijks van de Belastingdienst. Als een werknemer na een dienstverband voor bepaalde tijd ziek uit dienst treedt en gebruik moet maken van de ziektewet of wanneer een werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid van het UWV een WGA uitkering krijgt, dan vertaalt zich dat in verhoogde gedifferentieerde premies voor de werkgever. Werkgevers zijn via de Werkhervattingskas tot twaalf jaar verantwoordelijk voor vaste en tijdelijke werknemers die ziek uit dienst gaan of arbeidsongeschikt zijn.

Deze gedifferentieerde premies veranderen jaarlijks en hangen voor (middel-)grote werkgevers af van de bedragen die twee jaar geleden door het UWV zijn betaald aan ZW- en/of WGA uitkeringen aan (ex-)werknemers. Als de uitkeringslast hoger wordt, dan wordt de gedifferentieerde premie ook hoger. Is de uitkeringslast nihil of lager dan de sectorale premies dan ontvang je een korting op de gedifferentieerde premie. Als een werknemer ziek wordt en nog in dienst is dan heb je dus belang bij een goede re-integratie om ervoor te zorgen dat een werknemer zo snel als mogelijk weer in het arbeidsproces terugkeert.

Je kunt er ook voor kiezen om de kosten van arbeidsongeschiktheid zelf te dragen. Als je eigenrisicodrager bent voor de ZW en/of de WGA dan betekent dit dat je toekomstige uitkeringen voor de ZW en/of de WGA van het UWV overneemt. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk voor de re-integratietaken en betaal je gedurende het eigenrisicodragerschap geen gedifferentieerde premies voor de ZW en/of de WGA aan de Belastingdienst in het kader van de Werkhervattingskas.

Als je overweegt om eigenrisicodrager te worden dan is het verstandig om daarvoor een verzekering af te sluiten omdat je anders alle kosten zelf moet betalen. Vergelijk in dat geval verschillende verzekeringen, qua premies en voorwaarden met elkaar, om te voorkomen dat je een onnodig dure verzekering met slechte voorwaarden afsluit.

Of het slim is eigenrisicodrager te worden hangt onder andere af van de vraag of je als kleine of (middel-)grote werkgever wordt aangemerkt. Verder is van belang hoe hoog het risico is dat je (ex-)werknemer een beroep doet op de ZW- of een WGA uitkering. Vergelijk daarbij de ziekteverzuimpercentages van de afgelopen jaren en bekijk de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand. Maar kijk ook naar de toekomst. Ben je van plan fors te investeren in nieuw personeel of blijft het personeelsbestand nagenoeg gelijk? Dit zijn allemaal vragen die kunnen meewegen in je beslissing.

Scab helpt

Ben je eigenrisicodrager of overweeg je dat te worden en wil je deze beslissing tegen het licht houden? Wij kunnen met je meedenken. Neem dan contact op met Charlotte Mucha via het e-mailadres cmucha@scabadvies.nl.