Over beheerder

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far beheerder has created 197 blog entries.

Steunmaatregel varend erfgoed

2021-07-20T16:45:41+02:0015 juli 2021|Fiscaal|

Onderdeel van het aanvullende steunpakket voor de culturele en creatieve sector is een regeling voor het behoud van het varend erfgoed, de zogenaamde bruine vloot. De regeling is een aanvulling op de TVL en betreft de voor de bruine vloot

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

2021-07-20T16:46:51+02:0015 juli 2021|Fiscaal|

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. In een aantal situaties geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Zo geldt een vrijstelling wanneer een gezamenlijk verkregen

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

2021-07-20T16:44:53+02:0015 juli 2021|Fiscaal|

De regeling van het aanmerkelijk belang in de Wet IB 2001 is bedoeld om de voordelen, die een belastingplichtige geniet uit een vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, te betrekken in de heffing van inkomstenbelasting.

Wijziging Leidraad Invordering

2021-07-13T11:57:21+02:008 juli 2021|Fiscaal|

Vooruitlopend op een wijziging van wet- en regelgeving heeft de staatssecretaris van Financiën in de Leidraad Invordering een oplossing geboden voor schrijnende situaties met betrekking tot verschuldigde erfbelasting. De regeling houdt in dat

Nakoming toezeggingen over giftenaftrek

2021-07-13T11:29:50+02:008 juli 2021|Fiscaal|

De staatssecretaris van Financiën is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de giftenaftrek en dan met name de eisen die aan periodieke giften worden gesteld. Bij de giftenaftrek in de inkomstenbelasting wordt onderscheid gemaakt tussen

Registratiekosten hypotheek aftrekbaar

2021-07-06T08:57:20+02:0024 juni 2021|Fiscaal|

De rente en de kosten van geldleningen, die zijn aangegaan voor de financiering van de eigen woning, zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Kosten van geldleningen zijn de kosten die samenhangen met de financiering van de eigen woning,

Go to Top