In de ochtend van 13 juni 2015 hebben cao-partijen bouw na bijna 48 uur non-stop onderhandelen een onderhandelingsresultaat bereikt na een proces van ruim 1,5 jaar. Partijen hebben een aantal moeilijke keuzes moeten maken om de Bouw-cao toekomstbestendig te maken.

Voor beide partijen is er een resultaat met plussen en minnen: aanpassing van arbeidstijdenbepalingen waardoor meer maatwerk mogelijk is; maatregelen om de leerlingeninstroom te bevorderen en afbouw seniorendagen. De collectieve voorzieningen worden gefaseerd afgebouwd. Hier komt een individueel keuzebudget voor in de plaats. De loonsverhoging is 5,5% voor een cao met een looptijd van 25 maanden. Verder zijn stevige afspraken gemaakt om naleving van de Bouw-cao te bevorderen en schijnconstructies aan te pakken. Tegen die achtergrond wordt een ID pas voor de bouwplaats geïntroduceerd.

De afgelopen 6 jaar hebben 70.000 werknemers de Bouw-cao verlaten. Op dit moment werken nog geen 100.000 werknemers onder de bouw-cao. Deze forse daling komt niet alleen door de crisis maar ook door ontwikkelingen in de markt. Hierdoor is het draagvlak onder de Bouw cao sterk aangetast. Daarom zijn bovenstaande ingrijpende aanpassingen nu noodzakelijk.

Dit is een gezamenlijk persbericht van cao partijen Bouwnijverheid.