Door: Nicky Broeders, belastingadviseur bij Scab 

De stijgende rentes hebben geleid tot een hogere wettelijke rente voor handelstransacties. De belastingrente voor de heffing voor de vennootschapsbelasting is hier aan gekoppeld. Zo zou per 1 maart 2023 de belastingrente stijgen van de toch hoge 8% naar zelfs 10,5%. Gelukkig is besloten de belastingrente voorlopig te handhaven op 8%. Toch is het relatief gemakkelijk belastingrente te voorkomen.

Reden voor ons om nog eens stil te doen bij wat je kunt doen om deze extra lastenverzwaring door de Belastingdienst te voorkomen. 

Wat is belastingrente?
Als het boekjaar eindigt op 31 december en je hebt na 1 juli van het volgende jaar de aangifte ingediend, ben je belastingrente verschuldigd over de te betalen vennootschapsbelasting. Ook ben je rente verschuldigd als je over hetzelfde boekjaar een voorlopige aanslag aanvraagt na 1 mei volgend op het boekjaar. 

De hoogte van de rente is afhankelijk van de datum waarop de aanslag is opgelegd. De periode waarover de rente wordt berekend, begint op 1 juli ná het desbetreffende boekjaar en eindigt 6 weken na de dagtekening van de aanslag.

Hoe kan ik de belastingrente voorkomen of beperken?
Om belastingrente over het jaar 2022 te voorkomen of te beperken, kun je het volgende doen:

  • vraag op basis van winstverwachting een voorlopige aanslag aan of een herziening van een eerdere aanslag aan vóór 1 mei 2023. Over dit bedrag aan vennootschapsbelasting ben je dan geen belastingrente verschuldigd;
  • dien indien mogelijk de aangifte over 2022 in vóór 1 juli 2023. Wanneer de aanslag niet afwijkt van de ingediende aangifte, hoef je geen belastingrente te betalen;
  • ook wanneer 1 juli voorbij is, is het verstandig om een voorlopige aanslag aan te vragen. Een voorlopige aanslag wordt doorgaans binnen enkele weken na aanvraag opgelegd. Wij zien in de praktijk dat de afhandeling van aangiftes en het opleggen van definitieve aanslag door de Belastingdienst steeds langer duren, vaak duurt dit maanden. Ook gedurende deze periode blijft de belastingrente oplopen;
  • controleer de automatisch opgelegde voorlopige aanslagen over 2023. Deze aanslagen worden geschat op basis van een gemiddelde van de afgelopen jaren en kunnen afwijken van de verwachte winst. Als de voorlopige aanslag in lijn is met de winst over 2023, zal volgend jaar weinig of niets meer hoeven te worden (bij)betaald en wordt belastingrente geminimaliseerd. Gedurende 2023 kan je de aanslag altijd aanpassen aan de verwachte winst en gedurende 2023 kun je deze aanslag in termijnen betalen.

Meer weten? We helpen je graag verder
Wij adviseren je hier graag over, zodat je niet onnodig belastingrente betaalt. Wij kunnen ook namens jou voorlopige aanslagen aanvragen en voorlopige aanslagen controleren. Neem hiervoor contact op met Marcel Muijtjens, manager fiscaal. Bel 013 – 583 6737 of mail naar mmuijtjens@scabadvies.nl
 

Bron: | 07-03-2023