Vergoeding voor vakbondscontributie

In een aantal cao’s is geregeld dat medewerkers recht hebben op een (netto)vergoeding voor de vakbondscontributie. Als uw werknemers hier gebruik van willen maken, dan kunnen zij dit aan u doorgeven door een verklaring of betalingsbewijs van de contributie, van een werknemersorganisatie partij bij betreffende cao, te overleggen.

Cao Bouw & Infra

In de cao Bouw & Infra is overeengekomen (artikel 60) dat de werknemer eenmaal per jaar recht heeft op een vergoeding van € 50 netto in de kosten van de vakbondscontributie.

Verwerken in de loonadministratie

Als bovenstaande voor uw medewerker(s) van toepassing is, kunt u de netto (onbelaste) vergoeding  invoeren op uitbetalingscode 548 (Uitbetalen vakbondscontributie). Of u kunt het doorgeven aan uw klantenteam. Dan nemen wij het voor u mee in de loonverwerking over de periode die het betreft. Het is niet nodig om de verklaringen van lidmaatschap/betaling vakbondscontributie naar SCAB te sturen. Het is voldoende om een kopie hiervan in uw eigen (loon)administratie te bewaren.

Verrekenen vakbondscontributie via brutoloon
Uw werknemers hebben ook de mogelijkheid om de kosten van de vakbondscontributie fiscaal vriendelijk via het brutoloon te laten verrekenen. Omdat ook een verrekening ten laste van de forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling gaat is de werkgever niet altijd verplicht om dit toe te passen. Raadpleeg hiervoor uw cao of neem contact op met uw klantenteam van onze afdeling loonadministratie. Als een werknemer hiervan gebruik wil maken dient hij dit aan de werkgever door te geven middels een verklaring/betalingsbewijs van de contributie.

Werkkostenregeling

De vergoeding en eventuele verrekening van de contributie gaan beide volledig ten laste van de vrije ruimte (forfait) van de werkkostenregeling. Als u boven de vrije ruimte van 1,2% (2018) van de loonsom uitkomt, betaalt u over het meerdere 80% eindheffing.

Voor meer informatie of advies over bovenstaand onderwerp kunt u contact opnemen met uw klantenteam van de afdeling loonadministratie.