Dossierbeoordeling2021-01-21T08:21:44+01:00
Dossierbeoordeling bij ziekte, disfunctioneren of wangedrag

Er zijn tal van situaties waarin de kwaliteit van dossiervorming cruciaal is. Denk aan een WIA-aanvraag van een langdurig zieke werknemer. Wangedrag van een medewerker, of disfunctioneren.

Scab helpt u om een goed dossier op te bouwen, dat een solide basis biedt voor vervolgstappen.

Langdurig zieke werknemer

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom helpen we u bij het inrichten van adequate verzuimbegeleiding. Maar bij langdurige ziekte van een werknemer is het tegelijkertijd belangrijk om een goed dossier samen te stellen. Een gebrekkig dossier kan u namelijk geld kosten. Zo kan het UWV bij een WIA-aanvraag van een werknemers een sanctie opleggen als uw dossier niet op orde is. Ook is een goed dossier onmisbaar als u scherp wilt kunnen beoordelen of een WIA-beschikking of premieverhoging voor de Whk wel terecht is.

Scab ondersteunt u bij dossiervorming. Bijvoorbeeld bij het beoordelen van:

 • het dossier aanvraag WIA-uitkering;
 • een WIA-beschikking;
 • de beschikking van gedifferentieerde premie Whk.

Op basis van deze dossierbeoordelingen helpen we u waar zinvol om een bezwaarschrift voor UWV en/of Belastingdienst op te stellen.

Disfunctioneren en wangedrag

Het kan zijn dat een medewerker uit onkunde of onmacht tekortschiet (disfunctioneren) of verwijtbaar handelt (wangedrag). In beide gevallen wilt u de medewerker wijzen op de noodzaak te veranderen.

Zorgvuldige dossieropbouw is hierbij onmisbaar. Scab adviseert en ondersteunt u, bijvoorbeeld bij het:

 • opstellen van waarschuwingsbrieven;
 • opstellen of beoordelen van gespreksverslagen;
 • voldoen aan uw verplichtingen als werkgever bij een verbetertraject;
 • beoordelen of een dossier voldoende basis biedt voor een ontslagprocedure.
Inzetten arbeidsjurist

De arbeidsjuristen van Scab ondersteunen u bij belangrijke personeelsvraagstukken? Zo beoordelen wij de dossiers en helpen u kosten te besparen. Doordat wij alle expertise in huis hebben is een externe beoordeling niet nodig.

Tarief

U kunt kiezen voor een vaste prijs of facturering op basis van nacalculatie. Het standaard uurtarief bedraagt € 80 (*). Als u voor het Pakket Personeelsadvies kiest, neemt u een vast aantal uren af waarin u gedurende het jaar werkzaamheden kunt laten verrichten. Informeer naar de mogelijkheden.

(*) Exclusief btw en eventuele reiskosten

Dossierbeoordeling bij ziekte, disfunctioneren of wangedrag

Er zijn tal van situaties waarin de kwaliteit van dossiervorming cruciaal is. Denk aan een WIA-aanvraag van een langdurig zieke werknemer. Wangedrag van een medewerker, of disfunctioneren.

Scab helpt u om een goed dossier op te bouwen, dat een solide basis biedt voor vervolgstappen.

Langdurig zieke werknemer

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom helpen we u bij het inrichten van adequate verzuimbegeleiding. Maar bij langdurige ziekte van een werknemer is het tegelijkertijd belangrijk om een goed dossier samen te stellen. Een gebrekkig dossier kan u namelijk geld kosten. Zo kan het UWV bij een WIA-aanvraag van een werknemers een sanctie opleggen als uw dossier niet op orde is. Ook is een goed dossier onmisbaar als u scherp wilt kunnen beoordelen of een WIA-beschikking of premieverhoging voor de Whk wel terecht is.

Scab ondersteunt u bij dossiervorming. Bijvoorbeeld bij het beoordelen van:

 • het dossier aanvraag WIA-uitkering;
 • een WIA-beschikking;
 • de beschikking van gedifferentieerde premie Whk.

Op basis van deze dossierbeoordelingen helpen we u waar zinvol om een bezwaarschrift voor UWV en/of Belastingdienst op te stellen.

Disfunctioneren en wangedrag

Het kan zijn dat een medewerker uit onkunde of onmacht tekortschiet (disfunctioneren) of verwijtbaar handelt (wangedrag). In beide gevallen wilt u de medewerker wijzen op de noodzaak te veranderen.

Zorgvuldige dossieropbouw is hierbij onmisbaar. Scab adviseert en ondersteunt u, bijvoorbeeld bij het:

 • opstellen van waarschuwingsbrieven;
 • opstellen of beoordelen van gespreksverslagen;
 • voldoen aan uw verplichtingen als werkgever bij een verbetertraject;
 • beoordelen of een dossier voldoende basis biedt voor een ontslagprocedure.
Inzetten arbeidsjurist

De arbeidsjuristen van Scab ondersteunen u bij belangrijke personeelsvraagstukken? Zo beoordelen wij de dossiers en helpen u kosten te besparen. Doordat wij alle expertise in huis hebben is een externe beoordeling niet nodig.

Tarief

U kunt kiezen voor een vaste prijs of facturering op basis van nacalculatie. Het standaard uurtarief bedraagt € 80 (*). Als u voor het Pakket Personeelsadvies kiest, neemt u een vast aantal uren af waarin u gedurende het jaar werkzaamheden kunt laten verrichten. Informeer naar de mogelijkheden.

(*) Exclusief btw en eventuele reiskosten

uitnodiging

Personeelszaken is een persoonlijke zaak. Mocht u overwegen om gebruik te maken van Scab Personeelsadvies dan nodigen wij u uit voor een orienterend gesprek. Zo kunnen wij u vertellen wat we doen om u te ondersteunen en hoe.

Maak nu een afspraak online, bepaal zelf dag, tijd en locatie. Overleg in Teams is ook een locatie.

uitnodiging

Personeelszaken is een persoonlijke zaak. Mocht u overwegen om gebruik te maken van Scab Personeelsadvies dan nodigen wij u uit voor een orienterend gesprek. Zo kunnen wij u vertellen wat we doen om u te ondersteunen en hoe.

Maak nu een afspraak online, bepaal zelf dag, tijd en locatie. Overleg in Teams is ook een locatie.
4 reden om voor scab ondersteuning te kiezen:
4 reden om voor scab ondersteuning te kiezen:
Scab academy cursusaanbod Personeelsadvies:

Het arbeidsrecht is een domein dat voortdurend aan verandering onderhevig is. Denk aan het ontslagrecht, transitievergoedingen, pensioen/AOW, duurzame inzetbaarheid, etc. Lees meer

Kennis vooraf maken processen makkelijker; dat geldt ook voor een lastig proces als een reorganisatie. Een goede voorbereiding voor een Lees meer

Basiscursus de zieke werknemer

juni 15 @ 09:00 - 12:30

De zieke werknemer verdient aandacht. Die geeft u natuurlijk, maar daarnaast wordt u ook geconfronteerd met derde partijen. Denk aan Lees meer

Gerelateerde informatie:
Go to Top