Dossierbeoordeling bij ziekte, disfunctioneren of wangedrag

Er zijn tal van situaties waarin de kwaliteit van dossiervorming cruciaal is. Denk aan een WIA-aanvraag van een langdurig zieke werknemer. Wangedrag van een medewerker, of disfunctioneren.

SCAB helpt u om een goed dossier op te bouwen, dat een solide basis biedt voor vervolgstappen.

 

Langdurig zieke werknemer

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom helpen we u bij het inrichten van adequate verzuimbegeleiding. Maar bij langdurige ziekte van een werknemer is het tegelijkertijd belangrijk om een goed dossier samen te stellen. Een gebrekkig dossier kan u namelijk geld kosten. Zo kan het UWV bij een WIA-aanvraag van een werknemers een sanctie opleggen als uw dossier niet op orde is. Ook is een goed dossier onmisbaar als u scherp wilt kunnen beoordelen of een WIA-beschikking of premieverhoging voor de Whk wel terecht is.

SCAB ondersteunt u bij dossiervorming. Bijvoorbeeld bij het beoordelen van:

  • het dossier aanvraag WIA-uitkering;
  • een WIA-beschikking;
  • de beschikking van gedifferentieerde premie Whk.

Op basis van deze dossierbeoordelingen helpen we u waar zinvol om een bezwaarschrift voor UWV en/of Belastingdienst op te stellen.

Disfunctioneren en wangedrag

Het kan zijn dat een medewerker uit onkunde of onmacht tekortschiet (disfunctioneren) of verwijtbaar handelt (wangedrag). In beide gevallen wilt u de medewerker wijzen op de noodzaak te veranderen.

Zorgvuldige dossieropbouw is hierbij onmisbaar. SCAB adviseert en ondersteunt u, bijvoorbeeld bij het:

  • opstellen van waarschuwingsbrieven;
  • opstellen of beoordelen van gespreksverslagen;
  • voldoen aan uw verplichtingen als werkgever bij een verbetertraject;
  • beoordelen of een dossier voldoende basis biedt voor een ontslagprocedure.

Inzetten arbeidsjurist

De arbeidsjuristen van SCAB ondersteunen u bij belangrijke personeelsvraagstukken? Zo beoordelen wij de dossiers en helpen u kosten te besparen. Doordat wij alle expertise in huis hebben is een externe beoordeling niet nodig.

Tarief

U kunt kiezen voor een vaste prijs of facturering op basis van nacalculatie. Het standaard uurtarief bedraagt € 75 (*). Als u voor het Pakket Personeelsadvies kiest, neemt u een vast aantal uren af waarin u gedurende het jaar werkzaamheden kunt laten verrichten. Informeer naar de mogelijkheden.

(*) Exclusief btw en eventuele reiskosten