Ontslag en reorganisatie

Reorganisaties en ontslagprocedures zijn niet eenvoudig. Maar met de juiste expertise kunnen onduidelijkheden, onnodige conflicten en kosten voorkomen worden.

De personeelsadviseurs en arbeidsjuristen van SCAB helpen u om het proces zorgvuldig en adequaat te doorlopen.

 

Bepalen en begeleiden van ontslagroutes

Bent u genoodzaakt om afscheid te nemen van één of meer medewerkers? Onze personeelsadviseurs brengen de situatie met u in kaart en ondersteunen u bij onder meer:

  • het bepalen van de juiste ontslagroute (UWV, kantonrechter of met wederzijds goedvinden);
  • onderhandelingen met de werknemer en zijn/haar juridische bijstandsverlener;
  • het in beeld brengen van financiële consequenties;
  • het opstellen van een beëindigingsovereenkomst/vaststellingsbijeenkomst;
  • het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV of het voeren van een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter.

U kunt bij SCAB terecht voor alle soorten ontslagzaken, waaronder:

  • wegens bedrijfseconomische redenen of bedrijfsbeëindiging (ook collectief ontslag);
  • na twee jaar arbeidsongeschiktheid;
  • bij een verstoorde arbeidsrelatie of disfunctioneren.

Reorganisatie

Onze personeelsadviseurs kunnen het complete reorganisatietraject voor u verzorgen. Wij adviseren u over de mogelijkheden en bieden ondersteuning bij het maken van keuzes en onderhandelingen. Indien gewenst, nemen wij de regie van u over.

Tarief

U kunt kiezen voor een vaste prijs of facturering op basis van nacalculatie. Het standaard uurtarief bedraagt € 75 (*). Als u voor het Pakket Personeelsadvies kiest, neemt u een vast aantal uren af waarin u gedurende het jaar werkzaamheden kunt laten verrichten. Informeer naar de mogelijkheden.

(*) Exclusief btw en eventuele reiskosten