Voor het studiejaar 2020-2021 heeft Bouwend Nederland, op advies van de Commissie Stages in de bouw, richtlijnen opgesteld voor stagiaires. Op grond van paragraaf 6.2.2 van de cao Bouw & Infra dienen werkgevers deze stageregeling verplicht toe te passen. In de Stageregeling voor de Bouw 2020-2021 zijn onder andere stagevergoedingen opgenomen.

Voor meer informatie over bovenstaand onderwerp kunt u contact opnemen met uw klantenteam van de afdeling loonadministratie.