Stichting PAWW heeft aangekondigd dat het nieuwe bijdragepercentage in 2022 0,2% zal bedragen. De gezonde financiële positie van het fonds en aanhoudende lage werkloosheid spelen een belangrijke rol bij deze aanpassing. Het fonds heeft 28 oktober 2021 haar jaarverslag over 2020 gepubliceerd, hierin spreekt men de verwachting uit dat het vermogen eind dit jaar op EUR 541 mio* uitkomt en in 2022 verder zal stijgen.

Scab verwerkt dit nieuwe percentage uiteraard in haar pakket Salaris. Wij verzorgen voor het merendeel van onze relaties de periodieke aanmelding bij Stichting PAWW; mocht je dit nog zelf doen en dit ook bij ons wil onderbrengen dan kan je dat hier aanvragen.

*) op basis van laatste herijking van het financieel model van december 2020.

Voor meer informatie over bovenstaand onderwerp kunt u contact opnemen met de afdeling loonadministratie via la@scabadvies.nl