Uitbetaling vakantietoeslag 2018

In de wet staat dat iedere werkgever verplicht is om zijn werknemer(s) vakantietoeslag te betalen. Tenzij anders in de cao vermeld staat, heeft een werknemer recht op minimaal 8 procent vakantiegeld van het bruto jaarloon. Veel werkgevers betalen dit uit…

Lees verder

Onderhandelingsresultaat CAO Bouw & Infra 2018 – 2019

De werkgevers- en werknemersorganisaties in de Bouw en Infra hebben de afgelopen dagen een onderhandelingsresultaat bereikt. De looptijd van de nieuwe cao Bouw & Infra bedraagt 21 maanden en geldt van 1 april 2018 tot en met 31 december 2019….

Lees verder

Kabinetsreactie evaluatie werkkostenregeling

De werkkostenregeling (WKR) is het systeem voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting. Het systeem bestaat uit een aantal gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen en een vrije ruimte. Vergoedingen en verstrekkingen, waarop een gerichte vrijstelling van toepassing is,…

Lees verder

Verrekening negatief verlofdagensaldo

Wanneer een werknemer bij het einde van zijn dienstbetrekking een tegoed aan verlofdagen heeft, dan moet de werkgever tot uitbetaling daarvan overgaan. Heeft de werknemer aan het einde van zijn dienstbetrekking een negatief saldo aan verlofdagen omdat hij meer dagen…

Lees verder

Een loonstrook die iedereen begrijpt

De loonspecificatie is voor veel werknemers abracadabra. Veel cijfertjes, maar welke bedragen zijn nu echt belangrijk voor mij? Hoeveel krijg ik uitbetaald en hoeveel uur heb ik daarvoor gewerkt? SCAB heeft een nieuwe loonstrook ontwikkeld zodat uw werknemers in één…

Lees verder

Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2018

Loonkostenvoordelen (LKV) LKV is een nieuwe regeling ter vervanging van de premiekortingen. LKV zijn een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Voorwaarde voor het…

Lees verder

Verrekening ingehouden loonheffing

Loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon. De ingehouden loonheffing wordt als voorheffing verrekend met de verschuldigde inkomstenbelasting. Dat geldt ook als de werkgever de ingehouden loonheffing niet heeft afgedragen, tenzij sprake is van kwade trouw. Onder inhouding wordt…

Lees verder

Premie Sectorfonds 2018 (kort – lang dienstverband)

Het ministerie van Sociale Zaken heeft de sectorpremies voor 2018 gepubliceerd (Staatscourant van 24 oktober 2017). Deze premies worden gebruikt voor de financiering van de werkloosheidswet. De hoogte is afhankelijk van het werkloosheidsrisico in de bedrijfs- of beroepssector waarin bedrijf…

Lees verder