Dit is de privacyverklaring van Scab Accountants & Adviseurs B.V. te Tilburg, (hierna ‘Scab’), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18017863.

Scab respecteert de privacy van alle klanten en van gebruikers van de website. Scab draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld.

De website van Scab maakt gebruik van cookies waarmee wij onze klanten zo goed mogelijk kunnen faciliteren. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw voorkeuren tijdens het gebruik van de website te onthouden. Cookies slaan niet uw naam, adres, leeftijd of andere persoonsgegevens op. Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.

Onze website (www.scabadvies.nl) gebruikt de volgende cookies.

Functionele cookies

Anonieme cookies die gebruikers in staat stellen onze site te bekijken, de functies op de website te gebruiken en toegang tot beveiligde gedeelten te krijgen. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, mag niet voor marketingdoeleinden gebruikt worden.

Analytische cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics voor websiteoptimalisatie- en marketingdoeleinden. Hiervoor worden cookies gebruikt op www.scabadvies.nl. Google verzamelt gegevens over het surfgedrag van gebruikers en slaat deze gegevens op uw apparatuur en heeft toegang tot die opgeslagen gegevens.

Tracking cookies

Deze cookies houden individueel surfgedrag bij en stellen profielen op om bijvoorbeeld gerichte advertenties mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies verzamelen wij data met betrekking tot het verkeer naar en op de website. Hiermee doen wij onderzoek naar hoe onze site wordt gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens niet om individuele personen te herleiden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website kunt u het gebruik van deze cookies op detail niveau blokkeren of toestaan. De gemaakte keuzes kunt u elk moment aanpassen.

Via de URL http://www.scabadvies.nl/scab-online/ heeft u als klant toegang tot alle online diensten die Scab aanbiedt. U logt hier in met uw persoonlijke inloggegevens (tweefactorauthenticatie). Als u klant bent van Scab en daarom gebruik maakt van de mogelijkheid om in te loggen, dan verwerkt Scab daarmee uw persoonsgegevens. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Scab hebt afgesloten. Daarnaast verwerkt Scab persoonsgegevens voor loonadministratie-, personeelsadvies, fiscale en accountancydienstverlening.

Scab houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder andere dat Scab:

  • De verwerking van persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant is
  • Scab alleen gegevens verwerkt voor gerechtvaardigde doeleinden en niet meer of langer dan noodzakelijk
  • Scab toeziet op de juistheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens. Hiervoor treft Scab passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Scab heeft een nieuwsbrief waarmee wij abonnees informeren over veranderingen in regelgeving, ontwikkelingen in hun branche en nieuwe diensten van Scab. Alleen met expliciete toestemming wordt uw e-mailadres toegevoegd aan de lijst van abonnees. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt of ter inzage opengesteld.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief.

U heeft te allen tijde het recht om in te zien welke gegevens Scab van u heeft opgeslagen. In geval die gegevens aantoonbaar fouten bevatten, heeft u het recht om die gegevens te wijzigen.

Verder heeft u recht om:

  • Uw gegevens te laten verwijderen,
  • Uw gegevens in te zien,
  • Uw gegevens te laten corrigeren,
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

U heeft het recht om al uw gegevens te laten samenvatten door Scab en mee te nemen naar een andere dienstverlener (data portabiliteit).

Eerder verstrekte toestemming tot het verwerken van gegevens kunt u altijd weer intrekken.

Scab kan deze verklaring periodiek wijzigen.