Gepubliceerd dd. 23-05-2018

Dit is de privacyverklaring van Scab Accountants & Adviseurs B.V. te Tilburg, (hierna ‘Scab’), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18017863. 

Scab respecteert de privacy van alle klanten en van gebruikers van de website. Scab draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor:

  • de doeleinden waarvoor u ze aan ons verstrekt,
  • om in te loggen voor onze online diensten,
  • wanneer u online een klacht wilt melden.

De gegevens worden niet verspreid onder derden.

Via de URL http://www.scabadvies.nl/scab-online/ heeft u als klant toegang tot alle online diensten die Scab aanbiedt. U logt hier in met uw persoonlijke inloggegevens. Als u klant bent van Scab en daarom gebruik maakt van de mogelijkheid om in te loggen, dan verwerkt Scab daarmee uw persoonsgegevens. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Scab hebt afgesloten. Daarnaast verwerkt Scab persoonsgegevens voor loonadministratie-, P&O, fiscale en accountancydienstverlening.
Mw. Mr. H.E. Weterings-Schemkes bij Scab vervult de rol van Functionaris voor de gegevensbescherming. U kunt haar bereiken via het algemene telefoonnummer van Scab.
Scab hanteert zowel de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen als de gebruikelijke richtlijnen voor het bewaren van persoonsgegevens.
Scab heeft een nieuwsbrief waarmee wij abonnees informeren over veranderingen in regelgeving, ontwikkelingen in hun branche en nieuwe diensten van Scab. Alleen met expliciete toestemming wordt uw e-mailadres toegevoegd aan de lijst van abonnees. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt of ter inzage opengesteld.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief.

U heeft te allen tijde het recht om in te zien welke gegevens Scab van u heeft opgeslagen. In geval die gegevens aantoonbaar fouten bevatten, heeft u het recht om die gegevens te wijzigen.

Verder heeft u recht om:

  • Uw gegevens te laten verwijderen,
  • Uw gegevens in te zien,
  • Uw gegevens te laten corrigeren,
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

U heeft het recht om al uw gegevens te laten samenvatten door Scab en mee te nemen naar een andere dienstverlener (data portabiliteit).

Eerder verstrekte toestemming tot het verwerken van gegevens kunt u altijd weer intrekken.

Scab doet niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming (profiling).
Scab kan deze verklaring periodiek wijzigen.