Klokkenluidersprocedure

Bij Scab beschikken we over een gedragscode die aangeeft hoe onze medewerkers zich in diverse situaties en omstandigheden dienen te gedragen. Deze code geeft duidelijk aan welke principes, normen en waarden leidend zijn bij de uitvoering van ons werk. Iedereen binnen onze organisatie kent deze gedragscode en heeft de plicht deze na te leven.

Overtreding van de gedragscode

Wij willen iedereen de mogelijkheid bieden om eventuele problemen rondom de naleving van deze gedragscode anoniem bij onze directie te melden. Een melding zal vervolgens worden onderzocht en waar nodig zullen stappen worden ondernomen.

Scab Accountants & Adviseurs B.V. verzoekt daarom alle medewerkers, cliënten en andere belanghebbenden om melding te maken van overtredingen van wet- en regelgeving, van de gedragscode van Scab of van andere onregelmatigheden. Voor het doen van een melding verwijzen wij naar de Klokkenluidersregeling Scab.

Scab Accountants & Adviseurs B.V. zal iedere melding strikt vertrouwelijk behandelen en zal geen maatregelen treffen tegen medewerkers die een melding doen.