Klokkenluidersprocedure

Eén van de vijf cultuurwaarden van Scab heeft betrekking op een kwaliteit gedreven organisatie. Dat is het fundament van onze dienstverlening. Een transparante en integere organisatie vormt daarvan een belangrijk onderdeel.

Bij Scab beschikken we dan ook over een gedragscode die aangeeft hoe onze medewerkers zich in diverse situaties en omstandigheden dienen te gedragen. Deze code geeft duidelijk aan welke principes, normen en waarden leidend zijn bij de uitvoering van ons werk.

Scab biedt iedereen, medewerkers, relaties en andere belanghebbende, de mogelijkheid om melding te maken van overtredingen van wet- en regelgeving, van de gedragscode van Scab of van ander onregelmatigheden. Voor het doen van een melding, eventueel anoniem, verwijzen wij naar de Klokkenluidersregeling Scab.