Duurzaam ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ook voor Scab Accountants & Adviseurs een onderwerp dat al een aantal jaar op de agenda staat.

Scab wil op gestructureerde en integrale wijze waarde toevoegen aan maatschappij, mensen en welzijn. Om haar activiteiten nog toekomstbestendiger te maken, heeft Scab samenwerking gezocht met Power-ED. Scab wil onderscheidend en transparant blijven en naar stakeholders uitdragen dat zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Samen met Power-ED richten we zorgvuldig onze processen en activiteiten in, en stimuleren we ieders persoonlijke ontwikkeling om binnen de gehele organisatie maatschappelijk verantwoord en duurzaam te ondernemen.

Keuze wereldwijde duurzaamheidsthema’s

In 2019 is projectgroep MVO opgericht. De projectgroep bestaat uit zes leden, die binnen Scab, werkzaam zijn op verschillende vakgebieden. Projectgroep MVO baseert haar duurzame doelen op de, door de Verenigde Naties opgestelde, 17 wereldwijde duurzaamheidsthema’s, Sustainable Development Goals (SDG’s).

De projectgroep selecteerde zes duurzame ontwikkelingsdoelen voor Scab. Scab medewerkers gaven aan op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de zes SDG’s. De gekozen zes SDG’s zijn Goede gezondheid en welzijn (SDG nr. 3), Kwaliteitsonderwijs (SDG nr. 4), Waardig werk en economische groei (SDG nr. 8), Verantwoorde consumptie en productie (SDG nr. 12), Klimaatactie (SDG nr. 13), Partnerschap om doelstellingen te bereiken (SDG nr. 17).

MVO-Verklaring

Tegelijk met de keuze uit de SDG’s, is een MVO nulmeting gehouden onder alle Scab medewerkers. De nulmeting had tot doel de status quo van Scab’s duurzaam ondernemen in kaart te brengen. De uitslag was dermate positief dat Scab op 15 november 2019 de MVO-Verklaring van Stichting De MVO Wijzer in de wacht heeft gesleept!

Focus op duurzaamheidsthema’s

Om gefocust te blijven op maatschappelijk ondernemen stelt Scab zich ten doel om op drie SDG’s haar duurzame beleidsplan verder uit te werken. Een bewuste keuze is gemaakt daarbij te kiezen voor onderwerpen waarbij de aandacht ligt op persoonlijke ontwikkeling, onderwijs en milieu. Op deze onderwerpen wil Scab zo breed mogelijk inzetten.

De drie duurzaamheidsthema’s die daarop aansluiten zijn:

Goede gezondheid en welzijn
Scab accountants en adviseurs voor de bouw
Kwaliteitsonderwijs
Scab accountants en adviseurs voor de bouw
Klimaatactie
Scab accountants en adviseurs voor de bouw

Medewerkers van Scab is gevraagd hoe zij invulling willen geven aan de drie duurzaamheidsthema’s. In het eerste kwartaal van 2020 is het beleidsplan op de drie thema’s verder uitgewerkt en gepresenteerd.

Duurzame stappen Scab tot op heden

Onderstaande overzicht toont de stappen die vanaf 2017 zijn genomen. Met het verzorgen van de post door de fietskoerier als begin om duurzaam ondernemen te integreren in onze organisatie.

Preloader
 • De accountant en de bouw

  Vanuit de SDG kwaliteitsonderwijs heeft Scab eind 2020 invulling gegeven aan de vrije module De Accountant en de Bouw. Vierdejaarsstudenten Accountancy van Avans Hogeschool maken gedurende 5 weken kennis met een specialisatie binnen accountancy.

   

 • Fiets naar je werk-dag

  logo fiets naar je werk dagOp 24 september 2020 nam Scab deel aan de landelijke Fiets naar je werk-dag. Ruim 20 Scab-collega’s stapten op de fiets naar het werk om stil te staan bij een beter milieu en voor een goede conditie. De andere collega’s droegen vanuit hun thuisplek een steentje bij.
   
  Bekijk de film met de fietsprestaties van de Scab-collega’s
   

 • Met Amber op stap

  Scab is op weg met Amber! Met de elektrische deelauto’s van Amber rijden onze deskundige collega’s op een duurzame manier naar onze klanten in de bouw. Dit is Amber!

 • Digitale ondertekening

  Lancering digitaal ondertekenen van documenten met ValidSign. Hierdoor wordt het papiergebruik en postverzending nog verder teruggebracht.

 • Emissievrij rijden

  Voorsorterend op het effect van de ingevoerde stimuleringsmaatregel, om elektrisch rijden te promoten, neemt Scab het initiatief en begint zij nu al met het compenseren van deze CO2-uitstoot.

 • Prins Heerlijk

  Samenwerking, via Sogno catering, met Prins Heerlijk als bedrijfscateraar.

 • Elektrisch vervoer

  Stimuleringsregeling elektrisch vervoer

 • Led & sensoren over 1200m2

  Alle verlichting is vervangen door ledverlichting en bewegingslichtsensoren zijn aangebracht. De drie verdiepingen waarop Scab is gehuisvest telt 1200 m2 aan oppervlakte.

 • Fietskoerier

  Scab stapt over op de fietskoerier