Duurzaam ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ook voor Scab Accountants & Adviseurs een onderwerp dat al een aantal jaar op de agenda staat.

Scab wil op gestructureerde en integrale wijze waarde toevoegen aan maatschappij, mensen en welzijn. Om haar activiteiten nog toekomstbestendiger te maken, heeft Scab samenwerking gezocht met Power-ED. Scab wil onderscheidend en transparant blijven en naar stakeholders uitdragen dat zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Samen met Power-ED richten we zorgvuldig onze processen en activiteiten in, en stimuleren we ieders persoonlijke ontwikkeling om binnen de gehele organisatie maatschappelijk verantwoord en duurzaam te ondernemen.

Keuze wereldwijde duurzaamheidsthema’s

In 2019 is projectgroep MVO opgericht. De projectgroep bestaat uit zes leden, die binnen Scab, werkzaam zijn op verschillende vakgebieden. Projectgroep MVO baseert haar duurzame doelen op de, door de Verenigde Naties opgestelde, 17 wereldwijde duurzaamheidsthema’s, Sustainable Development Goals (SDG’s).

De projectgroep selecteerde zes duurzame ontwikkelingsdoelen voor Scab. Scab medewerkers gaven aan op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de zes SDG’s. De gekozen zes SDG’s zijn Goede gezondheid en welzijn (SDG nr. 3), Kwaliteitsonderwijs (SDG nr. 4), Waardig werk en economische groei (SDG nr. 8), Verantwoorde consumptie en productie (SDG nr. 12), Klimaatactie (SDG nr. 13), Partnerschap om doelstellingen te bereiken (SDG nr. 17).

MVO-Verklaring

Tegelijk met de keuze uit de SDG’s, is een MVO nulmeting gehouden onder alle Scab medewerkers. De nulmeting had tot doel de status quo van Scab’s duurzaam ondernemen in kaart te brengen. De uitslag was dermate positief dat Scab op 15 november 2019 de MVO-Verklaring van Stichting De MVO Wijzer in de wacht heeft gesleept!

Focus op duurzaamheidsthema’s

Om gefocust te blijven op maatschappelijk ondernemen stelt Scab zich ten doel om op drie SDG’s haar duurzame beleidsplan verder uit te werken. Een bewuste keuze is gemaakt daarbij te kiezen voor onderwerpen waarbij de aandacht ligt op persoonlijke ontwikkeling, onderwijs en milieu. Op deze onderwerpen wil Scab zo breed mogelijk inzetten.

De drie duurzaamheidsthema’s die daarop aansluiten zijn:

Goede gezondheid en welzijn
Kwaliteitsonderwijs
Klimaatactie

Medewerkers van Scab wordt gevraagd hoe zij invulling willen geven aan de drie duurzaamheidsthema’s. In het eerste kwartaal van 2020 wordt het beleidsplan op de drie thema’s verder uitgewerkt en gepresenteerd.

CO2-footprint

Berekening van onze CO2-footprint, inzake personenvervoer, leert dat medewerkers van Scab jaarlijks een uitstoot van circa 190 ton CO2 veroorzaken. Hierin neemt woon-werkverkeer met 129 ton het overgrote deel voor haar rekening.

Voorsorterend op het effect van de ingevoerde stimuleringsmaatregel, om elektrisch rijden te promoten, neemt Scab het initiatief en begint zij nu al met het compenseren van deze CO2-uitstoot. Scab zorgt in 2020 dan ook voor emissie vrij vervoer van collega’s naar kantoor en relaties.