Help ons onze dienstverlening te verbeteren

Bij Scab staan we voor kwaliteit. Dit uit zich onder meer in het lidmaatschap van brancheorganisatie SRA. Wij willen u altijd optimaal van dienst zijn.

Voldoen we desondanks niet helemaal aan uw wensen en verwachtingen? Dan horen we graag hoe we onze dienstverlening kunt verbeteren. Neem in dat geval contact op met de betreffende afdelingsverantwoordelijke, uw eigen contactpersoon of de directie. We zoeken dan samen met u naar een passende oplossing. Uitgangspunt voor ons is dat uw belangen zorgvuldig en snel behartigd worden.

Klachtenregeling

U kunt een specifieke klacht op verschillende manieren kenbaar maken:

  • Schriftelijk: dit kan via het digitale klachtenformulier op deze site, door een e-mail te sturen naar info@scabadvies.nl of per brief naar ons postadres.
  • Mondeling: u kunt altijd (telefonisch) contact opnemen met uw contactpersoon bij Scab. Een persoonlijk gesprek biedt vaak een snelle en adequate oplossing voor een probleem.

Conform de Verordening Accountantsorganisaties heeft Scab uiteraard ook een klokkenluidersregeling.

Wat doen wij met uw klacht?

Wij willen dat u enthousiast en tevreden bent over onze dienstverlening. Daarom doen wij er binnen onze mogelijkheden alles aan om een klacht naar tevredenheid af te handelen én onze dienstverlening waar nodig te verbeteren. Omdat we dit zorgvuldig willen doen, kunnen we niet altijd per ommegaande een reactie sturen. Ons streven is om binnen een week na ontvangst van uw klacht contact met u op te nemen.