Arbeidsjuridisch2024-03-28T15:20:40+01:00
Scab personeelsadvies

arbeidsjuridische dienstverlening

Goed werkgeverschap

Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap, wil je als ondernemer dat arbeidsvoorwaarden en –overeenkomsten conform geldende cao en wet- en regelgeving zijn opgesteld. Onze arbeidsjuristen pakken dit voor je op! Dit kan onder meer in de vorm van:

 • een cao-check: voldoen jouw arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden aan de regels in de cao Bouw & Infra (of cao van een aanverwante branche)? Maar ook welke mogelijkheden biedt de cao nog meer waar je wellicht nog geen gebruik van maakt?
 • opstellen en/of aanpassen van arbeidsovereenkomsten/ arbeidsvoorwaarden
(Voorkomen van) arbeidsconflicten

Je wilt er als werkgever voor je werknemers zijn. Werkplezier in een veilige omgeving bieden. Soms doen zich echter situaties voor waarbij het voor zowel werkgever als werknemer lastig is om de juiste route te kiezen en passende beslissingen te nemen. Het gaat tenslotte over mensen. Arbeidsconflicten zijn ingrijpend voor beide partijen. Ook in dit geval is voorkomen altijd beter dan genezen. Onze ervaren arbeidsjuristen helpen je hierbij:

Reorganisaties

Reorganisaties en ontslagprocedures zijn niet eenvoudig. Maar met de juiste expertise kunnen onduidelijkheden, onnodige conflicten en kosten voorkomen worden. Onze arbeidsjuristen helpen je om het proces zorgvuldig en adequaat te doorlopen. Wij kunnen het complete reorganisatietraject voor je verzorgen. Hierbij adviseren wij je over de mogelijkheden en bieden ondersteuning bij het maken van keuzes en onderhandelingen. Indien gewenst, nemen wij de regie van je over.

Bepalen en begeleiden van ontslagroutes

Ben je genoodzaakt om afscheid te nemen van één of meer medewerkers? Onze personeelsadviseurs brengen de situatie met je in kaart en ondersteunen je bij onder meer:

 • het bepalen van de juiste ontslagroute (UWV, kantonrechter of met wederzijds goedvinden)
 • onderhandelingen met de werknemer en zijn/haar juridische bijstandsverlener
 • het in beeld brengen van financiële consequenties
 • het opstellen van een beëindigingsovereenkomst/vaststellingsbijeenkomst
 • het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV of het voeren van een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter

Je kunt bij Scab terecht voor alle soorten ontslagzaken, waaronder:
 • wegens bedrijfseconomische redenen of bedrijfsbeëindiging (ook collectief ontslag)
 • na twee jaar arbeidsongeschiktheid
 • bij een verstoorde arbeidsrelatie of disfunctioneren

Disfunctioneren en wangedrag

Het kan zijn dat een medewerker uit onkunde of onmacht tekortschiet (disfunctioneren) of verwijtbaar handelt (wangedrag). In beide gevallen wil je de medewerker wijzen op de noodzaak te veranderen.

Zorgvuldige dossieropbouw is hierbij onmisbaar. Scab adviseert en ondersteunt je, bijvoorbeeld bij het:

 • opstellen van waarschuwingsbrieven
 • opstellen of beoordelen van gespreksverslagen
 • voldoen aan je verplichtingen als werkgever bij een verbetertraject
 • beoordelen of een dossier voldoende basis biedt voor een ontslagprocedure

arbeidsjuridische dienstverlening

Goed werkgeverschap

Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap, wil je als ondernemer dat arbeidsvoorwaarden en –overeenkomsten conform geldende cao en wet- en regelgeving zijn opgesteld. Onze arbeidsjuristen pakken dit voor je op! Dit kan onder meer in de vorm van:

 • een cao-check: voldoen jouw arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden aan de regels in de cao Bouw & Infra (of cao van een aanverwante branche)? Maar ook welke mogelijkheden biedt de cao nog meer waar je wellicht nog geen gebruik van maakt?
 • opstellen en/of aanpassen van arbeidsovereenkomsten/ arbeidsvoorwaarden
(Voorkomen van) arbeidsconflicten

Je wilt er als werkgever voor je werknemers zijn. Werkplezier in een veilige omgeving bieden. Soms doen zich echter situaties voor waarbij het voor zowel werkgever als werknemer lastig is om de juiste route te kiezen en passende beslissingen te nemen. Het gaat tenslotte over mensen. Arbeidsconflicten zijn ingrijpend voor beide partijen. Ook in dit geval is voorkomen altijd beter dan genezen. Onze ervaren arbeidsjuristen helpen je hierbij:

Reorganisaties

Reorganisaties en ontslagprocedures zijn niet eenvoudig. Maar met de juiste expertise kunnen onduidelijkheden, onnodige conflicten en kosten voorkomen worden. Onze arbeidsjuristen helpen je om het proces zorgvuldig en adequaat te doorlopen. Wij kunnen het complete reorganisatietraject voor je verzorgen. Hierbij adviseren wij je over de mogelijkheden en bieden ondersteuning bij het maken van keuzes en onderhandelingen. Indien gewenst, nemen wij de regie van je over.

Bepalen en begeleiden van ontslagroutes

Ben je genoodzaakt om afscheid te nemen van één of meer medewerkers? Onze personeelsadviseurs brengen de situatie met je in kaart en ondersteunen je bij onder meer:

 • het bepalen van de juiste ontslagroute (UWV, kantonrechter of met wederzijds goedvinden)
 • onderhandelingen met de werknemer en zijn/haar juridische bijstandsverlener
 • het in beeld brengen van financiële consequenties
 • het opstellen van een beëindigingsovereenkomst/vaststellingsbijeenkomst
 • het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV of het voeren van een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter

Je kunt bij Scab terecht voor alle soorten ontslagzaken, waaronder:
 • wegens bedrijfseconomische redenen of bedrijfsbeëindiging (ook collectief ontslag)
 • na twee jaar arbeidsongeschiktheid
 • bij een verstoorde arbeidsrelatie of disfunctioneren

Disfunctioneren en wangedrag

Het kan zijn dat een medewerker uit onkunde of onmacht tekortschiet (disfunctioneren) of verwijtbaar handelt (wangedrag). In beide gevallen wil je de medewerker wijzen op de noodzaak te veranderen.

Zorgvuldige dossieropbouw is hierbij onmisbaar. Scab adviseert en ondersteunt je, bijvoorbeeld bij het:

 • opstellen van waarschuwingsbrieven
 • opstellen of beoordelen van gespreksverslagen
 • voldoen aan je verplichtingen als werkgever bij een verbetertraject
 • beoordelen of een dossier voldoende basis biedt voor een ontslagprocedure
Scab accountants en adviseurs voor de bouw

uitnodiging

Wil je meer weten over hoe wij je op arbeidsjuridisch vlak kunnen ondersteunen? Tijdens een oriënterend gesprek vertellen wij je er met alle plezier meer over. Je bent van harte welkom!

Maak nu een afspraak online, bepaal zelf dag, tijd en locatie. Overleg in Teams is ook mogelijk.

4 redenen om voor Scab voor de bouw te kiezen:

Scab accountants en adviseurs voor de bouw

uitnodiging

Wil je meer weten over hoe wij je op arbeidsjuridisch vlak kunnen ondersteunen? Tijdens een oriënterend gesprek vertellen wij je er met alle plezier meer over. Je bent van harte welkom!

Maak nu een afspraak online, bepaal zelf dag, tijd en locatie. Overleg in Teams is ook mogelijk.
4 reden om voor Scab voor de bouw te kiezen:

Scab academy cursusaanbod Personeelsadvies:

Online Demo Salaris 3.0 – Portal P&S

Werk je met ons salarispakket Personeel & Salaris van Scab? Laat je bijpraten over de nieuwe functies van Salaris 3.0 en meld je aan voor de gratis ONLINE demo Salaris 3.0 - Portal/P&S .

gerelateerde informatie:
Ga naar de bovenkant