Horizontaal toezicht2021-01-05T14:51:48+01:00
Horizontaal toezicht: voorsprong door kwaliteit

Met Horizontaal toezicht werken ondernemers, de adviseurs van Scab en de Belastingdienst samen op basis van transparantie, begrip en wederzijds vertrouwen. Alle partijen zijn samen verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de belastingwetgeving. Dit leidt tot meer efficiency en het voorkomt dubbel werk. Voor u betekent dit meer zekerheid én lagere (ondernemers)kosten.

Snelheid zekerheid en duidelijkheid over uw aangifte

Als ondernemer weet u dat het werk dat uw adviseur verricht van goede kwaliteit is. Werkt u mee binnen het Convenant Horizontaal toezicht, dan profiteert u van de volgende voordelen:

  • u valt niet in het reguliere toezicht van de Belastingdienst. De Belastingdienst gaat ervan uit dat uw aangifte gewoon goed is;
  • u krijgt minder controles (boekenonderzoeken) ter plaatse. Controles vinden alleen nog steekproefsgewijs plaats;
  • u weet sneller waar u aan toe bent. Eventuele discussiepunten stemmen wij eerst af met de Belastingdienst;
  • de Belastingdienst stelt uw definitieve aanslag zo snel mogelijk vast;
  • vergroting van uw rechtszekerheid.
Wat vraagt Horizontaal toezicht van u?

Met de deelnemersverklaring verklaart u schriftelijk dat u op basis van vertrouwen, begrip en transparantie een relatie met de Belastingdienst wilt. Ook levert u de gegevens voor de aangiften tijdig, juist en volledig aan bij Scab of de Belastingdienst.

Horizontaal toezicht: voorsprong door kwaliteit

Met Horizontaal toezicht werken ondernemers, de adviseurs van Scab en de Belastingdienst samen op basis van transparantie, begrip en wederzijds vertrouwen. Alle partijen zijn samen verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de belastingwetgeving. Dit leidt tot meer efficiency en het voorkomt dubbel werk. Voor u betekent dit meer zekerheid én lagere (ondernemers)kosten.

Snelheid zekerheid en duidelijkheid over uw aangifte

Als ondernemer weet u dat het werk dat uw adviseur verricht van goede kwaliteit is. Werkt u mee binnen het Convenant Horizontaal toezicht, dan profiteert u van de volgende voordelen:

  • u valt niet in het reguliere toezicht van de Belastingdienst. De Belastingdienst gaat ervan uit dat uw aangifte gewoon goed is;
  • u krijgt minder controles (boekenonderzoeken) ter plaatse. Controles vinden alleen nog steekproefsgewijs plaats;
  • u weet sneller waar u aan toe bent. Eventuele discussiepunten stemmen wij eerst af met de Belastingdienst;
  • de Belastingdienst stelt uw definitieve aanslag zo snel mogelijk vast;
  • vergroting van uw rechtszekerheid.
Wat vraagt Horizontaal toezicht van u?

Met de deelnemersverklaring verklaart u schriftelijk dat u op basis van vertrouwen, begrip en transparantie een relatie met de Belastingdienst wilt. Ook levert u de gegevens voor de aangiften tijdig, juist en volledig aan bij Scab of de Belastingdienst.

uitnodiging

Mocht u overwegen om gebruik te maken van Scab Fiscaal dan nodigen wij u uit voor een orienterend gesprek. Zo kunnen wij u vertellen wat we doen om u te ondersteunen en hoe.

Maak nu een afspraak online, bepaal zelf dag, tijd en locatie. Overleg in Teams is ook een locatie.

uitnodiging

Mocht u overwegen om gebruik te maken van Scab Fiscaal dan nodigen wij u uit voor een orienterend gesprek. Zo kunnen wij u vertellen wat we doen om u te ondersteunen en hoe.

Maak nu een afspraak online, bepaal zelf dag, tijd en locatie. Overleg in Teams is ook een locatie.
4 reden om voor scab ondersteuning te kiezen:
4 reden om voor scab ondersteuning te kiezen:
Gerelateerde informatie:

Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen

14 januari 2021|Toeslagen|

Voor enkele toeslagregelingen gelden vermogenstoetsen. Het gaat om de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget. Boven een bepaald vermogen komen mensen niet in aanmerking voor toekenning van een toeslag. In een ministeriËle regeling

Wijzigingen inkomstenbelasting 2021

7 januari 2021|Fiscaal|

Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.110.000 bedraagt in 2021 0,5% van de WOZ-waarde. Voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.110.000 geldt een verhoogd eigenwoningforfait van

Milieulijst 2021 vastgesteld.

24 december 2020|Fiscaal|

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Milieulijst 2021 vastgesteld. Deze lijst bevat de bedrijfsmiddelen die bij investering in 2021 kwalificeren voor de willekeurige afschrijving op milieu-investeringen (Vamil) en de

Energielijst 2021 vastgesteld

24 december 2020|Fiscaal|

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst 2021 vastgesteld. In deze lijst zijn de bedrijfsmiddelen opgenomen die kwalificeren voor de energie-investeringsaftrek (EIA).

Herziening ineens aftrek voorbelasting

10 december 2020|Fiscaal|

Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die drukt op door hen aangeschafte goederen en diensten voor zover deze bestemd zijn voor belaste prestaties. Worden de goederen en diensten gebruikt voor andere dan belaste prestaties dan

Investeringsaftrek

12 november 2020|Fiscaal|

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt voor investeringen boven € 2.400 tot een bedrag van € 58.238 28% van het investeringsbedrag. Het Lees meer

Het salaris van de dga

12 november 2020|Fiscaal, Loonadministratie|

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minste het hoogste van de volgende bedragen aan salaris te ontvangen: 75% van het salaris uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; het hoogste salaris van de

Bijtelling privégebruik fiets

12 november 2020|Fiscaal, Loonadministratie|

Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft gekregen van zijn werkgever, dan moet voor het privégebruik van de fiets een bijtelling bij het loon plaatsvinden. Sinds 2020 geldt een forfaitaire bijtelling van 7% van de waarde van de

Go to Top