CSRD

Duurzaamheidsverslaglegging (CSRD):
waar staat jouw bedrijf?

CSRD

Duurzaamheidsverslaglegging (CSRD):
waar staat jouw bedrijf?

Onderzoek Duurzaamheidsverslaglegging klanten Scab

Volgens de Europese regelgeving (CSRD) moeten bedrijven vanaf boekjaar 2025 verplicht rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties op het gebied van mens, milieu en goed bestuur.

Ook impact op MKB

In eerste instantie geldt dit voor grote bedrijven, maar zij moeten in de rapportage ook ingaan op hun invloed in de samenwerkingsketen. Dit betekent dus dat een hoofdaannemer ook bij haar onderaannemers, gaat aankloppen met de vraag wat bijvoorbeeld jouw CO₂-uitstoot is.

CO₂-dashboard voor de bouw

In juni 2024 lanceert Scab samen met Greenaumatic een pilot voor de ontwikkeling van een CO₂-dashboard, waarin de CO₂-uitstoot van klanten inzichtelijk wordt gemaakt. Met behulp van dit dashboard kun je efficiënt de gevraagde CO₂-informatie aanleveren.

Beprijzing voor CO₂-uitstoot in aantocht

Bovendien worden bouwbedrijven in de toekomst beprijsd voor de CO₂-uitstoot die ze veroorzaken. Door nu al maatregelen te nemen om de uitstoot te verminderen, kun je toekomstige kosten minimaliseren.

Hoe sta jij ervoor?

Door middel van een korte vragenlijst, willen wij graag onderzoeken in hoeverre de CSRD-regelgeving leeft onder onze klanten. Verder zijn we benieuwd of er al duurzaamheidsinformatie bij jou wordt opgevraagd. De link naar de enquête vind je hieronder.
Het invullen duurt maximaal 10 minuten. Je antwoorden blijven anoniem en alle input wordt verwerkt volgens de AVG-richtlijnen.

Klik hier voor de enquête
Klik hier voor de enquête
Download gratis deze infographic (PDF)