Scab volgt het advies van het RIVM op om de komende weken, met richtdatum 6 april, haar medewerkers zoveel mogelijk thuis te laten werken. De bereikbaarheid via onze telefooncentrale is hierdoor qua capaciteit beperkter, wij blijven echter onze dienstverlening naar u waarborgen. Scab heeft collega’s daarom de ruimte gegeven om de werkzaamheden te verrichten tussen 06:00 uur ’s-ochtends en 23:00 uur in de avond. Het is dus mogelijk dat uw vragen de komende tijd op ongebruikelijke tijdstippen worden opgevolgd.
Het vriendelijke verzoek aan u om uw vragen te stellen per e-mail of gebruik te maken van het ticketsysteem in de servicedesk loonadministratie.