Nieuws cao Bouw & Infra-Scab
Nieuw onderhandelingsakkoord cao Bouw & Infra ligt voor aan de vakbondsleden en werkgevers. Indien betrokken partijen hun fiat geven dan wordt er in 2023 in totaal 5% loonsverhoging toegepast (1 januari 2,5% en 1 juli 2,5%). Met deze loonsverhoging voorziet het onderhandelingsakkoord in een tegemoetkoming aan de huidige hoge inflatie. Verdere inhoud van het onderhandelingsakkoord is nog niet bekend. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan informeren we je hier uiteraard over!