Maandag 6 november 2023 hebben wij het zeer verdrietige nieuws gekregen dat onze gewaardeerde collega Frank van de Wouw vrijdag 3 november jongstleden plotseling is overleden. Frank was bijna 25 jaar werkzaam bij Scab, een vertrouwd gezicht voor collega’s en klanten. We gaan hem missen.

We wensen zijn partner en familie heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

 

Alle medewerkers van Scab