Door: Nicky Broeders, belastingadviseur bij Scab 

De stijgende rentes hebben geleid tot een hogere wettelijke rente voor handelstransacties. De belastingrente voor de heffing voor de vennootschapsbelasting is hier aan gekoppeld.  Gevolg is dat per 1 maart 2023 de belastingrente stijgt van de toch hoge 8% naar zelfs 10,5%. Dat is jammer, omdat belastingrente relatief makkelijk te voorkomen is. Reden voor ons om nog eens stil te doen wat je kunt doen om deze extra lastenverzwaring door de Belastingdienst te voorkomen.

Wat is belastingrente?
Als het boekjaar eindigt op 31 december en je hebt na 1 juli van het volgende jaar de aangifte ingediend, is er belastingrente verschuldigd over de te betalen vennootschapsbelasting. Ook is de rente verschuldigd als over hetzelfde boekjaar een voorlopige aanslag wordt aangevraagd na 1 mei volgend op het boekjaar. De hoogte van de rente is afhankelijk van de datum waarop de aanslag is opgelegd. De periode waarover de rente wordt berekend, begint op 1 juli ná het desbetreffende boekjaar en eindigt 6 weken na de dagtekening van de aanslag.

Voorbeeld
De aanslag vennootschapsbelasting over het boekjaar 2021 bedraagt € 50.000 met dagtekening 19 november 2022, is bovenop de aanslag ca € 2.000 aan belastingrente verschuldigd. Wanner dezelfde aanslag vennootschapsbelasting maar dan over 2022 wordt opgelegd op 19 november 2023, dan bedraagt belastingrente zelfs € 2.625. Een directe verhoging van maar liefst € 625.

Hoe kan ik de belastingrente voorkomen of beperken?
Om dit jaar belastingrente te voorkomen of te beperken kan het volgende worden gedaan:

  • Vraag op basis van winstverwachting een voorlopige aanslag aan of een herziening van een eerdere aanslag aan vóór 1 mei 2023. Over dit bedrag aan vennootschapsbelasting is dan  geen belastingrente verschuldigd;
  • Dien indien mogelijk de aangifte over 2022 in vóór 1 juli 2023. Wanneer de aanslag niet afwijkt van de ingediende aangifte is geen belastingrente verschuldigd;
  • Ook wanneer 1 juli voorbij is, is het verstandig om een voorlopige aanslag aan te vragen. Een voorlopige aanslag wordt doorgaans binnen enkele weken na aanvraag opgelegd. Wij zien in de praktijk dat de afhandeling van aangiftes en het opleggen van definitieve aanslag door de Belastingdienst steeds langer duren, vaak duurt dit maanden. Ook gedurende deze periode blijft de belastingrente oplopen. Wanneer de aangifte eenmaal is ingediend kan er geen voorlopige aanslag meer worden aangevraagd;
  • Controleer de automatisch opgelegde voorlopige aanslagen over 2023. Deze aanslagen worden geschat op basis van een gemiddelde van de afgelopen jaren en kunnen afwijken van de verwachte winst. Als de voorlopige aanslag in lijn is met de winst over 2023, zal volgend jaar weinig of niets meer hoeven te worden (bij)betaald en wordt belastingrente geminimaliseerd. Gedurende 2023 kan de aanslag altijd worden aangepast aan de verwachte winst en gedurende 2023 kan deze aanslag in termijnen worden betaald.

Meer weten? We helpen je graag verder
Wij adviseren je hier graag over, zodat je niet onnodig belastingrente betaalt. Wij kunnen ook namens jou voorlopige aanslagen aanvragen en voorlopige aanslagen controleren. Je kunt hiervoor contact opnemen met Marcel Muijtjens, manager fiscaal. Bel 013 – 583 6737 of mail naar mmuijtjens@scabadvies.nl.

Bron: Wed, 08 Feb 2023 16:34:04 +0100