Niet of onjuist registreren is strafbaar. Schrijf je UBO dus op tijd in! 

De deadline voor ondernemingen om zich te registreren in het UBO-register komt steeds dichterbij. Organisaties ingeschreven in het Handelsregister, moeten hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) uiterlijk 27 maart 2022 opgeven bij de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK meldt dat een groot percentage organisaties de inschrijving nog niet heeft gedaan.

Waarom is inschrijven in het UBO-register belangrijk?  

Het is belangrijk om witwassen, de onderliggende delicten ervan zoals fraude en terrorismefinanciering te voorkomen en te bestrijden. Meer transparantie in organisaties helpt hierbij. Daarom heeft elk EU-land een UBO-register. UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, oftewel de ‘uiteindelijke belanghebbende’ van de organisatie.

Organisaties die je nodig hebt voor je bedrijfsvoering zoals banken, beleggingsinstellingen en andere financiële en juridische dienstverleners, zijn wettelijk verplicht om bij een cliëntenonderzoek het UBO-register te raadplegen. Hiermee kunnen ze vaststellen en controleren met wie ze zakendoen.

Jouw bank, beleggingsinstelling of andere financiële en juridische dienstverlener checkt of zijn onderzoek overeenkomt met de informatie over jouw organisatie in het UBO-register. Als dat niet zo is, moet dit worden gemeld aan de KvK (terugmeldplicht) en onderzocht. Ook kunnen opsporingsdiensten controleren wie de uiteindelijke eigenaar is van -of zeggenschap heeft over- een organisatie om verdachte patronen en personen sneller te vinden.

Wie hoeven zich niet in te schrijven? 

De verplichting om UBO’s in te schrijven geldt niet voor eenmanszaken, beursgenoteerde vennootschappen en hun 100% dochtervennootschappen, verenigingen van eigenaars, publiekrechtelijke rechtspersonen en verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven. De laatste categorie betreft verenigingen waarvan de statuten niet in een notariële akte zijn neergelegd (en hiernaast – zoals vermeld – geen onderneming drijven).

Voorkom sancties en schrijf je op tijd in! 

Aan het niet of onjuist registreren van de UBO’s zijn sancties verbonden. Bureau Economische Handhaving (BEH) ontvangt van de Kamer van Koophandel alle benodigde informatie van de organisaties waarvan de UBO’s na 27 maart 2022 niet zijn geregistreerd. BEH kan handhavend optreden.

Het niet (tijdig) voldoen aan de registratieverplichting of het doorgeven van verkeerde informatie is een economisch delict. Dit kan uiteindelijk leiden tot een gevangenisstraf van maximaal zes maanden, een taakstraf of een boete van (op dit moment) maximaal € 21.750. Daarnaast kan een onjuiste registratie aanleiding zijn voor strafrechtelijk onderzoek naar de organisatie of diens UBO’s. Ook als een Wwft-instelling, zoals Scab, geen melding maakt van een onvolledige of onjuiste registratie van haar klanten (lees: jij) in het register, geldt als een economisch delict voor Scab.

Het is dus van het grootste belang dat je jouw UBO’s uiterlijk 27 maart 2022 hebt geregistreerd!

Meer weten? 

Heb je hulp nodig bij het bepalen van de UBO’s of de inschrijving in het algemeen? Neem dan contact op met je relatiebeheerder. We helpen je graag verder!

Bron: Thu, 10 Feb 2022 12:25:15 +0100