De cao Metaal & Techniek loopt van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2021. In deze periode krijgen de werknemers een eenmalige uitkering en meerdere loonsverhogingen.

  • Per 1 december 2019: 3,5%
  • Per 1 juli 2020: 3,5%
  • In februari 2021: eenmalig € 306,– bruto (voor deeltijders naar rato)
  • Per 1 maart 2021: 0,93%

Voor de loonsverhoging in maart 2021 nog geen tijdelijke coronamaatregel

Er was voor de loonsverhoging van juli 2020 een tijdelijke maatregel, waardoor het voor werkgevers mogelijk was om uitstel van de loonsverhoging aan te vragen. Dit kon alleen in zeer uitzonderlijke situaties, veroorzaakt door de impact van de coronacrisis. Ongeveer 0,017% van de bedrijven heeft van deze tijdelijke maatregel gebruik gemaakt. Een dergelijke tijdelijke maatregel is niet afgekondigd voor de loonsverhoging van 1 maart 2021.