Door Anita van den Bosch, senior belastingadviseur bij Scab

Investeringen die je in 2023 doet, kun je eenmalig tot maximaal de helft willekeurig afschrijven. Voor het restant geldt de normale afschrijvingssystematiek. Het bedrijfsmiddel moet je wel uiterlijk 1 januari 2026 in gebruiknemen. De overheid wil op deze manier de economische ontwikkeling stimuleren.  

Rekenvoorbeeld

Je doet op 1 juli 2023 een investering van € 110.000. De restwaarde is € 10.000. Er geldt een normale afschrijvingstermijn van 5 jaar. Je neemt het bedrijfsmiddel direct in gebruik.

Uitwerking: maximale willekeurige afschrijving in 2023: € 100.000 x 50% = € 50.000
Gewone afschrijving € 50.000 : 5 jaar is € 10.000
In 2024 en verder is het afschrijvingsbedrag € 10.000, in 2028 (laatste jaar) nog € 10.000

Bij een uitgestelde ingebruikneming kan de bijzondere afschrijving 2023 worden veiliggesteld door in 2023 gedane investering geheel of gedeeltelijk vooruit te betalen.

Uitzonderingen

Niet alle  bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de nieuwe regeling willekeurige afschrijving, zoals:

  • gebouwen
  • bromfietsen en motoren
  • personenauto’s die niet zijn bestemd voor beroepsvervoer
    Auto’s zonder CO2-uitstoot komen wel in aanmerking voor de willekeurige afschrijving
  • immateriële activa zoals vergunningen en goodwill
  • bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk zijn bestemd voor verhuur
  • voor het openbaar verkeer openstaande wegen en paden, inclusief bruggen, viaducten, duikers en tunnels
  • bedrijfsmiddelen die al willekeurig worden afgeschreven op grond van een andere regeling

Meer weten? Scab helpt! 
Neem dan contact op met senior belastingadviseur Anita van den Bosch. Zij helpt je graag verder. Bel 013-583 6706 of stuur een mail naar avdbosch@scabadvies.nl.

Bron: | 12-04-2023