Collectieve loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen blijven wij voor je verwerken en hiervoor hoef je dus geen werkstroom te gebruiken. Hetzelfde geldt voor overige collectieve mutaties. Deze lever je via een Excelbestand bij ons aan.