Door: Redouan Ameziane, belastingadviseur bij Scab

Recent heeft de Staatssecretaris van Financiën een belangrijke verklaring afgelegd over de behandeling van belastingplichtigen in verband met een verwacht arrest van de Hoge Raad over box 3. De belastingplichtigen die vóór of ná het HR-arrest van maart 2024 een verzoek tot ambtshalve vermindering hebben gedaan, worden hetzelfde behandeld.

Arrest Hoge Raad box 3 in maart 2024
In maart 2024 wordt een belangrijk besluit verwacht van de Hoge Raad met betrekking tot box 3. Dit besluit zal grote gevolgen hebben voor belastingbetalers en de box 3-belasting.
Het arrest van de Hoge Raad draait om de manier waarop de box 3-belasting wordt berekend en hoe eerlijk dit is voor belastingbetalers. Er wordt verwacht dat dit arrest antwoord zal geven op vragen over hoe belasting op spaargeld en beleggingen wordt berekend, en of dit eerlijk is voor alle belastingplichtigen.

Verzoek tot ambtshalve vermindering 
Als belastingplichtige kun je zeker een verzoek tot ambtshalve vermindering indienen bij de Belastingdienst. Dit kan nodig zijn als je van mening bent dat je belastingaanslag te hoog is vastgesteld of als er omstandigheden zijn die recht geven op een verlaging van de aanslag. De Belastingdienst zal het verzoek beoordelen en beslissen of het gerechtvaardigd is om de belastingaanslag te verminderen. Hierbij gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • Het verzoek tot ambtshalve vermindering moet worden ingediend binnen vijf jaar na afloop van het jaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft.
  • Als de belastingaanslag fouten bevat die zijn ontstaan door nieuwe uitspraken van de rechter, dan hoeft de Belastingdienst deze aanslag niet te verlagen. De Minister van Financiën heeft de mogelijkheid om toch een vermindering toe te staan.

Als de Belastingdienst akkoord gaat met het verzoek tot ambtshalve vermindering, zal de belastingaanslag worden aangepast en krijg je mogelijk te veel betaalde belasting terug.

Gelijke behandeling belastingplichtigen
Na gesprekken met diverse belangenorganisaties is besloten dat belastingplichtigen die onder de wet Rechtsherstel box 3 vallen, gelijk behandeld zullen worden. Dit geldt met name voor het indienen van een verzoek tot ambtshalve vermindering van belastingaanslagen, ongeacht wanneer dit verzoek wordt ingediend.

De Staatssecretaris geeft aan dat de beslissing over een eventuele vermindering van de belastingaanslag niet afhangt van wanneer het verzoek wordt ingediend, maar van het moment waarop de aanslag definitief is vastgesteld. Dit is belangrijk in het kader van de ‘nieuwe jurisprudentie,’ waarbij belastingaanslagen niet worden verminderd op basis van rechtspraak die pas na de definitieve vaststelling van de aanslag is ontstaan.

Hoewel er bezorgdheid was over mogelijke verschillen in behandeling van belastingplichtigen die vóór en na het verwachte arrest een verzoek tot ambtshalve vermindering indienen, benadrukt de Staatssecretaris dat dit zeer onwaarschijnlijk is. De regels over het verminderen van belastingaanslagen zijn namelijk geen onderwerp van het geschil waar de Hoge Raad over zal beslissen.

Meer weten? Scab helpt!
Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Redouan Ameziane, belastingadviseur bij Scab. Bel 013-583 6734 of stuur een mailtje naar rameziane@scabadvies.nl. We helpen je graag verder.

Bron: | 06-03-2024