Belang van een juist contract voor aannemers die verbouwen bij consumenten i.v.m. herroepingsrecht consumenten

Door Anita van den Bosch, senior belastingadviseur bij Scab

Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan over consumentenbescherming die van groot belang is voor aannemers die met consumenten werken.

Consumentenbescherming
Een aannemer heeft een informatieverplichting aan een consument voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten en bij een overeenkomsten op afstand. Overeenkomsten dus die niet in een fysieke winkel worden gesloten en overeenkomsten online. Een aannemer moet de consument wijzen op het recht op herroeping van de overeenkomst binnen 14 dagen na sluiten van de overeenkomst. Bij een verzuim van een aannemer om de consument hierover te informeren, wordt de herroepingstermijn met een jaar verlengd.

Stel dat de aannemer de consument hier niet op heeft gewezen, dan kan de consument ook na uitvoering van de overeenkomst de overeenkomst herroepen. De consument heeft dan geen betalingsverplichting jegens de aannemer. Eventueel betaalde bedragen door de consument aan de aannemer, zullen door de aannemer moeten worden terugbetaald.

Wie is een consument?
Een consument is iedere natuurlijke persoon buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit handelt.

Voor welke aannemingsovereenkomsten?
Het recht op herroeping geldt bij aannemingsovereenkomsten voor verbouwingen bij consumenten, anders dan grondige verbouwingen. Zij geldt niet voor de bouw van woningen die volgens specifieke wensen zijn vervaardigd voor consumenten.

Wat nu te doen?
Dit risico dat je uiteindelijk voor niets je werkzaamheden hebt verricht kan relatief eenvoudigworden vermeden.

  • Zorg er voor dat schriftelijk vaststaat dat de consument is gewezen op de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen binnen 14 dagen.
  • Mochten de werkzaamheden beginnen binnen 14 dagen, zorg er dan voor dat de consument uitdrukkelijk toestemming geeft voor de aanvang van de werkzaamheden en dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht.

Dit kan ook worden opgenomen in je algemene voorwaarden waar de offerte naar verwijst. Let er daarbij dan wel op dat je de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk verstrekt. Alleen verwijzen naar de algemene voorwaarden is onvoldoende.

Meer weten? Scab helpt! 
Neem dan contact op met senior belastingadviseur Anita van den Bosch. Zij helpt je graag verder. Bel 013-583 6706 of stuur een mail naar avdbosch@scabadvies.nl.

Bron: | 28-06-2023