ABU en NBBU hebben in het kader van het cao-akkoord met vakbonden afgesproken dat voor uitzendkrachten een aanvullende WW- en WGA-verzekering wordt afgesloten. Hiervoor sluit de sector zich aan bij Stichting PAWW. De premie van 0,2% (in 2022) van het brutoloon betaalt de uitzendwerkgever.

De streefdatum voor de aansluiting bij Stichting PAWW van 1 april 2022 is niet gehaald. De ingangsdatum van deze cao-afspraak wordt naar verwachting 1 juni of 1 juli 2022. Zodra er meer informatie bekend is over de ingangsdatum van de aansluiting bij de CAO-PAWW, zullen wij je uiteraard hierover informeren.

Heb je vragen of advies nodig over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze onze loon- of personeelsadviseurs. Bel naar 013-583 3895. Je kunt ook een mail sturen naar personeelsadvies@scabadvies.nl. We helpen je graag verder!

Bron: Thu, 31 Mar 2022 17:39:45 +0100