Als een werknemer ziek is, is dit in eerste instantie natuurlijk vervelend voor de werknemer zelf. Het heeft ook gevolgen voor de organisatie: een ziekmelding is namelijk vaak een kostbare zaak. Maar wat als je werknemer buiten zijn schuld om door een andere partij uit de running is? Kun je de bijbehorende gemaakte kosten dan verhalen bij de betreffende andere partij (loonregres)? In dit artikel vertellen we je hier graag meer over omdat we signaleren dat veel werkgevers deze mogelijkheid (nog) niet gebruiken.

Uitgangspunt bij een zieke werknemer: de werkgever betaalt
Een zieke werknemer moet je, in het ergste geval, gedurende twee jaar het loon doorbetalen. In de wet is vastgelegd dat de werkgever tijdens ziekte 70% van het loon doorbetaalt. Een cao kan daar, in positieve zin voor de werknemer, van afwijken en bepalen dat je als werkgever een hoger percentage moet betalen. Daarnaast ben je verplicht invulling te geven aan de re-integratie van de werknemer en de kosten daarvan te betalen. Dat kan aardig in de papieren lopen.

Kosten verhalen bij een derde
In eerste instantie ben je zelf verantwoordelijk voor het betalen van deze kosten. Maar wat als:

 • een derde een verkeersongeval heeft veroorzaakt waarbij je werknemer betrokken is geraakt, letsel heeft opgelopen en nu buiten zijn schuld uit de running is?
 • je werknemer letsel heeft opgelopen door een aantoonbare medische fout?
 • je werknemer in een winkel van de trap is gevallen die geen reling had? De werknemer kon zich niet goed vasthouden, viel en heeft zo letsel opgelopen.

De vraag is dus of je in sommige situaties bepaalde kosten kunt verhalen bij een ander?

Wat is de reden dat een werknemer ziek is?
Het loont om te achterhalen waardoor de arbeidsongeschiktheid van je werknemer is ontstaan. Erkent een derde partij aansprakelijkheid voor de ontstane schade en is de betreffende verzekeringsmaatschappij het hiermee eens? In dat geval kun je als werkgever bepaalde schade verhalen op deze aansprakelijke derde. Het oordeel van de verzekeringsmaatschappij is hierbij van doorslaggevend belang. Dit verhaalsrecht voor de werkgever is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.

Voorwaarden voor het verhalen van schade
Aan dit regresrecht zijn bepaalde voorwaarden verbonden:

 • er moet sprake zijn van gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid;
 • de werkgever moet een loondoorbetalingsverplichting hebben;
 • de aansprakelijke partij, de veroorzaker van het letsel, moet bekend zijn. Dit mag niet een andere werknemer zijn die bij jou in dienst is. In dat geval kan de schade namelijk niet verhaald worden;
 • aansprakelijkheid moet erkend zijn, zolang er discussie is over de aansprakelijkheid kun je als werkgever je schade niet verhalen;
 • er moet sprake zijn van schuldaansprakelijkheid en niet van risicoaansprakelijkheid. Van risicoaansprakelijkheid is bijvoorbeeld sprake als een hond van een eigenaar letsel heeft toegebracht of als een kind schuldig is aan het letsel. Dan ben je als eigenaar of ouder zelf niet schuldig aan het letsel en komt de schade niet voor verhaal in aanmerking.

Welke kosten je kun je vorderen bij een derde partij?

 • Loonkosten als er geen sprake is van een ziekteverzuimverzekering: netto loonkosten kunnen worden verhaald zolang een werknemer arbeidsongeschikt is. Onder deze loonkosten valt het netto doorbetaalde loon, vakantiegeld en vaste beloningen die buiten het normale salaris vallen. Alleen wat je werknemer zelf zou kunnen vorderen van de aansprakelijke partij, kan je als werkgever vorderen. Dit betekent dat werkgeverslasten en kosten voor vervangende krachten bijvoorbeeld niet verhaald kunnen worden;
 • Heb je een ziekteverzuimverzekering dan kan je niet de volledige netto loonschade verhalen. Je kunt dan alleen het eigen risico in dagen of in geld van de verzuimverzekering verhalen. Heb je daarnaast gekozen voor een verzekering die 70% uitkeert en de cao schrijft voor dat je 100% moet doorbetalen, dan kun je dat verschil van 30% verhalen;
 • Kosten van re-integratie: het gaat dan om redelijk gemaakte kosten die je als werkgever moet betalen om te voldoen aan je verplichtingen die voortkomen uit de re-integratie. Denk daarbij aan kosten van een re-integratiebureau of een outplacementbureau als vaststaat dat je werknemer zijn eigen werk niet meer kan hervatten.

Verhalen bij derde partij moet binnen 5 jaar!
Uiteraard moet je aan kunnen tonen dat je deze kosten hebt gemaakt. Kun je dit niet dan komen de kosten niet voor vergoeding in aanmerking. Verder moet de schade binnen 5 jaar na het ongeval worden verhaald. Doe je dit niet en ben je zelfs maar één dag te laat, dan kun je de schade later niet alsnog verhalen omdat deze verjaard is.

Meer weten? Neem dan contact op met Charlotte Mucha, P&O-adviseur en arbeidsjurist. Stuur een mail naar cmucha@scabadvies.nl of bel (013) 583 3898.

Bron: Mon, 07 Feb 2022 21:42:08 +0100