In het onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra 2021/2022 zijn o.a. twee loonsverhoging opgenomen, te weten;

  • 1,50% per 1 augustus (loonperiode 8)  2021
  • 3,00% per 1 januari (loonperiode 1)  2022

Het effect op de loonkosten van deze loonsverhogingen hebben wij alvast voorgerekend.

Hierbij, via de volgende linken, een overzicht van de loonontwikkelingen voor deze twee aankomende loonsverhogingen vanuit het onderhandelingsresultaat:

Aandachtspunten bij deze berekeningen;

  • Er is geen opslag meegenomen voor de eenmalige uitkering per 1 december 2021
  • Er is geen rekening gehouden met de verhoging van cao-vergoedingen conform het onderhandelingsresultaat (verhoging per 1 augustus 2021 met 1,50% en per 1 januari 2022 met 3%).
  • Voor de berekeningen per 1 januari 2022 zijn de rekenregels van 2021 gehanteerd

Voor het volledige onderhandelingsresultaat klik: https://www.bouwendnederland.nl/media/10432/20210511-onderhandelingsresultaat-cao-bouw-en-infra-2021-2022-def.pdf