De cao Bouw & Infra (met een looptijd tot 31 december 2022) voorziet bij de start van 2022, inclusief de aanpassingen vanuit de Belastingdienst, in een gemiddelde nettoloonstijging van ongeveer 2,5%. Alle werknemers in de bouw hebben per 1 januari 2022 een loonsverhoging van 3,00% over het vast overeengekomen jaarloon ontvangen. De stijging van de loonkosten, ten opzichte van de lonen per 1 augustus/periode 8 2021, bedraagt tussen de 3% en 4%.

Voornaamste wijzigingen in 2022

  • Verhoging vast overeengekomen loon per 1 januari 2022 met 3,00%
  • Aanpassingen vergoedingen/toeslagen
  • Verhoging werkgeversbijdrage Duurzame inzetbaarheid UTA personeel (van 1,93% naar 2,05%)
  • Verlaging (werknemers)bijdrage Stichting PAWW van 0,40% naar 0,20%

Vergelijking

Onderstaand vind je een overzicht van de loonontwikkeling over de afgelopen jaren:

 

Meer weten? Scab helpt!

Heb je vragen over de loonkostenontwikkeling van de cao Bouw & Infra? Onze experts van de afdeling loonadministratie helpen je graag verder. Bel 013-583 38 88 of stuur een mail naar la@scabadvies.nl. We helpen je graag verder!