Nettoloonstijging cao Bouw & Infra tussen 4,25% en 6,8% (per 1 januari 2023)


De loonontwikkeling in de cao Bouw & Infra zijn voor 2023 in twee stappen (per 1 januari en 1 juli) van 2,5% afgesproken. Deze loonsverhogingen en de aanpassingen vanuit de Belastingdienst en cao-partijen, met betrekking tot de loonbelastingtabellen, premies werknemersverzekeringen/ Zvw en BTER-premies, hebben voor 2023 geleid tot de volgende stijging van de loonkosten en nettolonen:

Vergelijk 1-1-2023 ten opzichte van 1-1-2022:

  • Loonkostenstijging, ongeveer tussen 2.50% en 3.75%
  • Nettoloonstijging*, ongeveer tussen 4,25% (hogere inkomens) en 6,80% (lagere inkomens)


Vergelijk 1-7-2023 ten opzichte van 1-1-2023:

  • Loonkostenstijging, ongeveer tussen 2.50% en 2.70%
  • Nettoloonstijging*, ongeveer tussen 1,20% en 1,75%

* verhoging Bouwplaats is excl. netto verhoging 2.50% van de TSF-bedragen

Het effect van de loonsverhoging in januari (t.o.v. 2022) is het grootst omdat hier de gevolgen van de fiscale aanpassingen (per 1-1-2023) meegenomen zijn. Aangezien daarna 1 juli 2023 met 1 januari 2023 vergeleken wordt, is dit effect in de procentuele loonsverhoging niet meer zichtbaar.


Download kosteloos het overzicht loonontwikkeling bouw 2023

Scab stelt een volledige uitwerking van de loonontwikkeling per functiegroep beschikbaar; klik hier voor de overzichten van de loonontwikkeling in de bouw.

Meer weten? 

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over specifiek dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met Paul Soethout (senior loonadviseur van Scab) bereikbaar op psoethout@scabadvies.nl of 06-511 306 35.