De cao Bouw & Infra (met een looptijd tot 31 december 2022) voorziet bij aanvang van dit nieuwe jaar, inclusief de aanpassingen vanuit de belastingdienst, in een gemiddelde nettoloonstijging van ongeveer 2,5%.

Alle werknemers in de bouw hebben daarnaast recentelijk (per 1 augustus 2021) een loonsverhoging van 1,5% alsmede bij de afsluiting van het jaar 2021 (concreet in P13 van 2021) een éénmalige uitkering van 1% over het vast overeengekomen jaarloon ontvangen.

Inmiddels heeft Scab, de grootste loonverwerker in de bouw, de wijzigingen voor de cao Bouw & Infra voor 2022 in haar software verwerkt en kunnen we concreet zeggen: de gemiddelde nettoloonstijging in de cao Bouw & Infra bedraagt 2,5%.

De stijging van de loonkosten, ten opzichte van de lonen per 1 augustus / periode 8 2021, bedraagt tussen de 3% en 4%.

Voornaamste wijzigingen in 2022:

  • Verhoging vast overeengekomen loon per 1 januari 2022 met 3,00%
  • Aanpassingen vergoedingen/toeslagen
  • Verhoging werkgeversbijdrage Duurzame inzetbaarheid UTA personeel (van 1,93% naar 2,05%)
  • Verlaging (werknemers)bijdrage Stichting PAWW van 0,40% naar 0,20%

Vergelijking

Hierbij een overzicht van de loonontwikkeling per 1 januari 2022 (ten opzichte van 01.08.21) en de ontwikkeling van 1 augustus 2021 (ten opzichte van 01.1.21).

Meer weten?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie over specifiek dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met Paul Soethout (relaiebeheerder loonadministratie van Scab) bereikbaar op psoethout@scabadvies.nl of 06-51130635.