Voor milieuvriendelijke investeringen kun je in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Een milieuvriendelijke investering is bijvoorbeeld ook een elektrische auto of heftruck.

Je komt voor de MIA of Vamil in aanmerking als je investeert in bedrijfsmiddelen of technieken die op de Milieulijst staan en voldoen aan de daarin gestelde eisen. Je kunt dit vinden in de online zoektool van de Milieulijst of in de Brochure en Milieulijst 2021 op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl).

Om gebruik te kunnen maken van de MIA\Vamil, moet je je investering eerst  melden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Je doet de melding met eHerkenning. Dat moet je doen binnen 3 maanden nadat je de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel bent aangegaan. Daarna kun je de MIA\Vamil toepassen in de belastingaangifte. Aan deze 3 maanden wordt strikt de hand gehouden!

Stel je hebt op 4 april 2021 een koopovereenkomst gesloten dan moet je melding uiterlijk 4 juli 2021 ingediend zijn. Van belang is dus de datum van het sluiten van de koopovereenkomst. Dit is dus niet hetzelfde als de datum van levering, factuur of de betaaldatum van bijvoorbeeld een e-auto, elektrische heftruck.

Voor meer informatie over bovenstaand onderwerp kunt u contact opnemen met onze fiscale afdeling via telefoonnummer (013) 583 67 62 of via fiscaal@scabadvies.nl