Als werkgever kun je een werknemer een fiets ter beschikking stellen. Als de fiets ook privé gebruikt mag worden, geldt een forfaitaire bijtelling bij het loon van 7% van de waarde inclusief omzetbelasting van de fiets. Voor reizen met een eigen vervoermiddel van de werknemer mag de werkgever een onbelaste vergoeding geven van € 0,21 per kilometer. Dat kan op declaratiebasis, maar ook in de vorm van een vaste reiskostenvergoeding.
Let wel, om de vaste reiskostenvergoeding onbelast te kunnen geven, moet je als werkgever aannemelijk maken op hoeveel dagen de werknemer in de regel met eigen vervoer naar het werk komt. Voor dagen waarop de werknemer met de ter beschikking gestelde fiets naar het werk komt mag dan geen onbelaste vergoeding worden gegeven. Wanneer de werknemer afwisselend met de fiets van de zaak of met eigen vervoer naar het werk komt, nemen de administratieve lasten voor jou als werkgever toe. Voor jou als werkgever  heeft de staatssecretaris van Financiën de volgende toezegging gedaan.

Werkgever en werknemer kunnen afspraken maken over hoeveel dagen per week met eigen vervoer wordt gereisd en hoeveel dagen per week met de fiets van de zaak wordt gereisd. Op basis van deze afspraken kan je een (vaste) onbelaste reiskostenvergoeding gevenafgestemd op de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. De afspraak moet natuurlijk wel overeenkomen met de realiteit.. 

Bron: Ministerie van Financiën | publicatie | 2023-0000016303 | 05-02-2023