Cao-partijen bereiken voorlopig onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Bouw & Infra.
Onder andere is een voorlopig akkoord bereikt over een loonsverhoging, een eenmalige bruto uitkering, een diplomabonus, een subsidie indiensttreding uitzendkracht 50plusser en een verruiming van de zwaarwerkregeling voor UTA (onder voorwaarden).

https://www.bouwendnederland.nl/media/10432/20210511-onderhandelingsresultaat-cao-bouw-en-infra-2021-2022-def.pdf