Door Anita van den Bosch, senior belastingadviseur bij Scab

Mogelijk zijn we op weg naar (nog meer) zwaar weer in de bouw. De val van het kabinet, wooncrisis, nieuwbouwprojecten gaan niet, dan wel vertraagd door, de stikstofcrisis en personeelsgebrek zijn factoren die de bouwsector negatief beïnvloeden en zo maar tot nieuwe uitdagingen kan leiden. Stel er is zwaar weer op komst, waar moet je dan in elk geval aan denken? Begin met het in het kaart brengen van opties.

Wat zijn de opties om uit zwaar weer te komen?

Breng je bedrijfsmodel in kaart waardoor je gemakkelijker strategie kan bepalen en sturen. Voordat je naar een fiscaal en/of juridisch perspectief gaat kijken, is het goed om eerst strategie te bepalen en daarop te sturen. Hiertoe kun je bijvoorbeeld het business model canvas gebruiken.

 

Het is een hulpmiddel waarbij je aan de hand van een 9-tal stappen de organisatie beschrijft en analyseert om zodoende de sterke en zwakken punten van het bedrijf boven water te krijgen. Stel hiertoe jezelf de volgende vragen:

 • Klantsegmenten: wie is je klant?
 • Waardeproposities: waarom kiezen klanten voor jou? Wat is je toegevoegde waarde?
 • Kanalen: hoe vinden klanten je bedrijf?
 • Klantrelaties: hoe wil je contact hebben met je klant?
 • Inkomstenstromen: waarmee ga je geld verdienen?
 • Kernmiddelen: wat heb je nodig om verder te komen?
 • Kernactiviteiten: wat gaat je bedrijf doen?
 • Belangrijkste partners: met wie werk je samen?
 • Kostenstructuur: hoe ziet het er financieel uit? Scab kan je daarbij helpen.

Hierna heb je je huidige situatie goed in kaart. Vervolgens ga je op zoek naar verbeterpunten en -opties.

Bekijk je mogelijkheden en verbeterpunten
80/20 regel (Pareto principe)

Vaak blijkt uit de inventarisatie dat het toepassen van de 80/20 regel snel en concreet resultaat oplevert, m.a.w.:

 • met 20% van je (ver)bouwdiensten realiseer je 80% van je rendement
 • met 20% van je klanten realiseer je 80% van je rendement

Hiermee kun je bepalen waar je je inspanningen op gaat richten om je rendement te maximaliseren. Wellicht ga je zelfs afscheid nemen van (ver)bouwdiensten en klanten. Toets daarbij ook je levensvatbaarheid.

Prognoses
Breng zowel het beste als het slechts mogelijke scenario in kaart, bijvoorbeeld:

 • de omzet val 20% lager uit
 • een grote klant vertrekt
 • een groot project wordt uitgesteld

Welke financiële gevolgen heeft dit en hoe ga je dit opvangen?

Wat nu te doen?
Wacht niet totdat er (nog meer) zwaar weer is, voorkomen is beter dan genezen. Breng je bedrijfsmodel in kaart en stuur tijdig bij. Scab kan je daarbij helpen.

Meer weten? Scab helpt! 
Neem dan contact op met senior belastingadviseur Anita van den Bosch. Zij helpt je graag verder. Bel 013-583 6706 of stuur een mail naar avdbosch@scabadvies.nl.

 

Bron: | 04-09-2023