• Heeft u de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid volledig betaald voor 1 april 2020 ? Dan kunt u uw aanvraag doen tot en met 30 september 2020.
  • Heeft u de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020? Dan kunt u uw aanvraag doen binnen 6 maanden nadat u de transitievergoeding heeft betaald.

Dit kan met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het onderstaande artikel.

Indien u wenst dat wij de compensatieaanvraag voor u verzorgen, kunt u dat aangeven via de button naar het aanmeldformulier.

Scab helpt u graag bij de compensatieregeling transitievergoeding. We informeren u dan ook als volgt.

Transitievergoeding langdurig zieke werknemer

Indien u op of na 1 juli 2015 een transitievergoeding heeft betaald aan een langdurig zieke werknemer kan daarvoor vanaf 1 april 2020 onder voorwaarden bij UWV compensatie worden aangevraagd.

Vanaf 1 april 2020 worden enorm veel aanvragen bij UWV verwacht. We adviseren u daarom de compensatieaanvraag direct in te dienen zodra de regeling wordt opengesteld, zodat uw aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling wordt genomen.

Aanvraagperiode

Voor dienstverbanden die beëindigd zijn in de periode 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2020 kan na betaling van de volledige transitievergoeding vanaf 1 april 2020 tot 1 oktober 2020 compensatie worden aangevraagd. De beslissing volgt binnen 6 maanden.

Scab ontzorgt u bij de compensatieregeling

Om geen compensatie mis te lopen, is het belangrijk de aanvraag bij UWV tijdig, volledig en correct in te dienen. De afdeling Personeelsadvies is u hierbij uiteraard graag van dienst. Desgewenst kunnen we de aanvraag samen met u oppakken of de gehele aanvraag voor u uit handen nemen.

Meld u in dat geval aan via het aanmeldformulier op de website.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de aanvraagprocedure? Neem dan gerust contact met ons op via: 013 – 583 38 95 of personeelsadvies@scabadvies.nl.

Met vriendelijke groet,

mr. Iris Hoekman – van de Sande & mr. Mireen Meulenbroeks
Afdeling Personeelsadvies