Door: Redouan Ameziane, belastingadviseur bij Scab

Verschuiven van vastgoed binnen het familiebedrijf
Het gaat om de volgende fiscale procedure. Een zoon runt samen met zijn vrouw een zorgboerderij in vof-verband. Op een gegeven moment wordt zijn moeder ook partner in de vof. Ze brengt een pand, contant geld en zakelijke relaties in zonder vergoeding te ontvangen. Moeder krijgt 20% van de vof-winst. Later brengt ze haar aandeel in de vof en het eigendom van het pand over naar een nieuwe B.V. Die neemt haar plek in de vof over. Vervolgens geeft de B.V. nieuwe aandelen uit aan de zoon.

Omdat er in de B.V. vastgoed zit, doet de zoon bij het verkrijgen van de aandelen aangifte voor overdrachtsbelasting. Hierbij doet hij een beroep op de bedrijfsopvolgingsvrijstelling, waardoor hij geen overdrachtsbelasting betaalt. De inspecteur wijst dit echter af en legt een naheffing op. De zaak komt uiteindelijk bij de rechter. De rechter moet bepalen of er een belastbaar feit is voor overdrachtsbelasting en of de vrijstelling voor bedrijfsopvolging van toepassing is.

Fictieve verkrijging in de overdrachtsbelasting
Als een vennootschap voornamelijk onroerend goed bezit, wordt de aandelenoverdracht behandeld alsof er vastgoed wordt overgedragen. De vennootschap moet zich dan wel bezighouden met aan- of verkoop of exploitatie van onroerend goed. De inspecteur vindt dat de B.V. het pand exploiteert omdat het tegen een winstafhankelijke vergoeding ter beschikking stelde aan de vof. De zoon is het daar niet mee eens. Hij stelt dat er alleen sprake is van exploitatie bij verhuur of verpachting. De rechtbank vindt echter dat exploitatie ook andere vormen van gebruik omvat. Zowel de moeder als de B.V. hebben geen andere betrokkenheid bij de zorgboerderij dan het pand.

Bedrijfsopvolgingsregeling
De zoon betoogt dat de zogenoemde ‘doorkijkarresten’ van toepassing zijn, omdat economisch gezien het pand van zijn moeder naar hem overgaat. De inspecteur is het hier niet mee eens. Volgens de rechtbank zijn de doorkijkarresten niet van toepassing omdat de zoon de aandelen van de B.V. heeft verkregen en niet van zijn moeder. Dit is een belastbaar feit en de vrijstelling voor bedrijfsopvolging is hierop niet van toepassing.

Let op!
Sta je op het punt om vastgoed te verschuiven? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren je graag over een fiscaal vriendelijke aanpak zodat je geen (eventuele) onnodige belasting hoeft te betalen.

Meer weten? Scab helpt!
Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Redouan Ameziane, belastingadviseur bij Scab. Bel 013-583 6734 of stuur een mailtje naar rameziane@scabadvies.nl. We helpen je graag verder.

Bron: | 08-05-2024