Bouwbedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar (tot en met 2030) gebruik maken van subsidie voor uitstootvrij bouwmaterieel, zoals graaf- en heimachines, betonmixers en bouwaggregaten. Ook kunnen ze subsidie krijgen voor de ombouw of aanpassing van hun materieel van diesel naar waterstof of elektrisch. Ook bestaand materieel kan met subsidie worden aangepakt

De subsidie wordt verstrekt omdat als gevolg van de stikstofcrisis dikwijls bouwprojecten stilgelegd zijn. Het kabinet wil dat de bouw aan het eind van de regeling 60% minder stikstof en 0,4 megaton minder CO2 uitstoot.

Bijdrage
De subsidie bedraagt 40%; MKB-ers komen in aanmerking voor een subsidie van 50%. Er geldt een maximumbedrag per bedrijf.

Deadline
Aanvragen kunnen vanaf 2022 worden ingediend. De exacte datum volgt nog.

Bron: RvO

Voor meer informatie over bovenstaand onderwerp kunt u contact opnemen met de afdeling accountancy via accountancy@scabadvies.nl