Vanwege de explosieve toename van het aantal coronabesmettingen in de afgelopen weken en de toenemende druk op de zorg, heeft de overheid de coronamaatregelen aangescherpt. Dit heeft grote gevolgen voor ondernemers. Het steunpakket wordt dan ook weer flink uitgebreid. Graag informeren wij je over wat deze uitbreiding voor jouw bouwonderneming kan betekenen.

Wanneer kom je in aanmerking voor de NOW 5 (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)?
Nieuw coronasteunpakket

Als je verwacht dat je tenminste 20 procent omzetverlies gaat lijden door de coronamaatregelen, dan kun je voor de maanden november 2021 en december 2021 de NOW 5-regeling aanvragen.
Doel van deze regeling is dat je als werkgever je personeel kunt doorbetalen en medewerkers kunt behouden. De NOW 5-regeling vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.


Voorwaarden NOW 5

De NOW 5 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als de NOW 4. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85 procent. De referentiemaand voor de sv-loonsom is september 2021. Het streven van de overheid is dat je deze subsidieaanvraag nog in december 2021 kunt doen. Ook startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen, kunnen een voorschot aanvragen voor de NOW 5-subsidie.


Wanneer kom je in aanmerking voor de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)?

Voor het vierde kwartaal van 2021 verhoogt het kabinet het subsidiepercentage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van 85 procent naar 100 procent. Je kunt gebruikmaken van de TVL als je meer dan 30 procent omzetverlies lijdt ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming kan ontvangen bedraagt € 550.000,- en € 600.000,- voor ondernemingen die geen mkb zijn.

Bijzondere voorwaarden TVL
Voor de TVL gelden wel bijzondere voorwaarden waarbij de SBI-code van de onderneming een grote rol speelt. Kijk voor meer informatie over de TVL Q4 2021 op de site van de overheid. Vanzelfsprekend kun je ook met ons contact opnemen. We helpen je graag verder.

Belastinguitstel
Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind 2021. Heb je nooit eerder om uitstel gevraagd óf heb je alle eerder openstaande schulden al afgelost, dan mag je dit uitstel alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die je normaliter in januari 2022 betaalt, vallen ook onder het uitstel.

Invorderingsrente
De invorderingsrente blijft nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%) staan. Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4 procent. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1 procent gaat en op 1 januari 2023 naar 2 procent, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4 procent op 1 januari 2024.

Meer weten? Scab helpt!
Heb je nog vragen of wil je meer informatie over de NOW-regeling? Neem dan contact op met Hanneke Arts, senior adviseur P&O en arbeidsjurist. Bel 013 – 583 38 97 of mail naar harts@scabadvies.nl.