Eerder informeerden we u over de diverse maatregelen die het kabinet heeft genomen om ondernemers tegemoet te komen in de economische consequenties van het coronavirus. Het kabinet heeft op 7 april besloten de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS-regeling) vanaf woensdag 15 april 2020 als volgt uit te breiden.

Door de aanvulling TOGS-regeling kunnen ondernemers in de toegevoegde sectoren een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- netto per onderneming (niet per vestiging) aanvragen. Voorbeelden van aangevulde sectoren zijn uitzendbureaus, uitleenbureaus, kleinere MKB-winkeliers in de food, praktijken van onder andere tandartsen en fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet- en drinkgelegenheden of evenementen.

Welke ondernemers kunnen aanspraak maken op de tegemoetkoming?
Om in aanmerking te komen voor de TOGS-regeling moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • In uw onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • De hoofdactiviteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste KVK SBI-codes. De SBI-code is terug te vinden in het Uittreksel Handelsregister van de Kamer van Koophandel inschrijving via de website van KVK, via KVK HR app of via de zoektool SBI-codes van RVO. De SBI-code kan niet met terugwerkende kracht worden gewijzigd. Indien de SBI-code niet aansluit bij de feitelijke activiteit van de onderneming, dan kan dit gemeld worden bij RVO via de Melding niet aansluitende SBI-code.
 • Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres. 
 • De regeling is in eerste instantie bedoeld voor ondernemers die elders zijn gevestigd dan op het eigen woonadres. In sommige sectoren is sprake van significante bedrijvigheid vanuit de eigen woning of grootschalige dienstverlening vanuit een fysieke vestiging met omvangrijke periodieke lasten, terwijl de ondernemer staat ingeschreven op het huisadres. Bijvoorbeeld bij persoonlijke dienstverlening (haarverzorging en schoonheidsverzorging) en houders van een manage op het eigen erf. Van deze ondernemers wordt een aanvullende verklaring gevraagd, waaruit een minimale omvang van de bedrijfsactiviteiten blijkt.
 • Uw onderneming is niet failliet.
 • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening). Heeft uw onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan komt u niet in aanmerking voor de regeling.
 • Uw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.
 • Voor zorgaanbieders wordt een extra verklaring gevraagd, waaruit blijkt in hoeverre de omzetuitval en personeelskosten reeds vergoed zijn via een andere regeling.

Aanvraag tegemoetkoming
De aanvraag voor toegevoegde ondernemers kan vanaf 15 april 2020 tot en met 26 juni 2020 17:00 uur via de website van RVO worden gedaan.

Voor de aanvraag zijn de volgende gegevens nodig:

 • eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD. Ook als ondernemer mag u inloggen met uw DigiD;
 • een profiel bij RVO;
 • het KVK-nummer van de onderneming;
 • de SBI-code van de hoofdactiviteit van de onderneming;
 • het bankrekeningnummer van de onderneming;
 • het correspondentie- en bezoekadres van de onderneming;
 • uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.

Extra gegevens voor ondernemers met significante bedrijvigheid vanuit de eigen woning:

 • een aanvullende verklaring, waaruit een minimale omvang van de bedrijfsactiviteiten blijkt.

Extra gegevens voor zorgaanbieders:

 • een verklaring, waaruit blijkt in hoeverre de omzetuitval en personeelskosten reeds vergoed zijn via een andere regeling.

Machtiging Scab 
Wilt u de TOGS-aanvraag via Scab laten verlopen? Hiervoor hebben wij naast bovenstaande gegevens een machtiging van u nodig. Vul hiervoor het Machtigingsformulier op de website van RVO in en stuur het ingevulde en ondertekende formulier samen met de gegevens onder het kopje ‘Aanvraag’ aan ons toe via: personeelsadvies@scabadvies.nl

Beslissing tegemoetkoming
Het streven van RVO is binnen twee weken een beslissing te nemen op de aanvraag. Nadat de tegemoetkoming wordt toegekend, wordt deze binnen enkele werkdagen aan u uitbetaald.
De aanvragen worden achteraf gecontroleerd. Mocht na controle blijken dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, dan wordt het uitbetaalde bedrag herzien of teruggevorderd. Herziening of terugvordering kan tot vijf jaar na uitbetaling van de tegemoetkoming.

Ondersteuning nodig bij de TOGS-regeling?
Wilt u meer weten over de TOGS-regeling of wilt u graag ondersteuning bij de aanvraag van de tegemoetkoming? Neem dan contact op met de afdeling Personeelsadvies via: 013-583 38 95 of via personeelsadvies@scabadvies.nl. Wij staan graag voor u klaar.