Heeft u uw oproepkrachten al een aanbod voor een vaste arbeidsomvang gedaan? U heeft nog heel even de tijd.

Uw oproepkrachten die nu al 12 maanden of langer bij u in dienst zijn, moet u nog deze maand een aanbod doen. Voor oproepkrachten die dat nog niet zijn, dient u dit aanbod te doen nadat ze 12 maanden bij u in dienst zijn (de 13e maand).

Hierover informeerden wij u reeds eerder, zie onze website: scabadvies.nl/wab/oproepovereenkomst/

Deze “vastklikregeling” bepaalt de arbeidsomvang op de gemiddelde maandelijkse arbeidsduur in de 12 voorgaande maanden. Voor de berekening van de periode van twaalf maanden worden arbeidsovereenkomsten samengeteld die elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd.

Wanneer dit aanbod van werkgever achterwege blijft, heeft de werknemer aanspraak op loon over de gemiddelde arbeidsomvang.

Een werknemer kan gedurende vijf jaar een loonvordering instellen. Daarbij kan een werknemer wettelijke rente en wettelijke verhoging vorderen. U loopt als werkgever dus forse financiële risico’s bij het niet naleven van de verplichting tot het doen van een aanbod voor een vaste arbeidsomvang.

Breng daarom in kaart:

  • welke oproepkrachten u in dienst heeft;
  • per wanneer de oproepkrachten in dienst zijn en wat de eventuele afloopdata zijn;
  • wanneer de oproepkrachten 12 maanden bij u in dienst zijn;
  • wat de gemiddelde arbeidsduur per maand bedraagt;
  • in welke maand u welke oproepkrachten een aanbod voor een vaste arbeidsomvang moet doen;
  • bekijk per oproepkracht of het wenselijk is om een contract van langer dan 11 maanden aan te gaan.

Bezorg de betreffende oproepkrachten vervolgens tijdig een “brief aanbod arbeidsomvang”. De werknemer is niet verplicht het aanbod te accepteren, maar zorg er wel voor dat u kunt aantonen dat u het aanbod heeft gedaan en dat de werknemer besloten heeft het aanbod niet te accepteren.

Desgewenst kunnen de arbeidsjuristen van de afdeling Personeelsadvies u hierbij van dienst zijn. Ook kunnen zij u voorzien van een brief aanbod arbeidsomvang voor uw oproepkracht.

Los van het voorgaande, is het goed om na te gaan of uw oproepsysteem aangepast is aan de per 1 januari 2020 geldende regels.

Vragen?
Heeft u vragen over uw oproepovereenkomsten, wilt u graag hulp bij het in kaart brengen van bovengenoemde zaken? Neem dan contact op met de arbeidsjuristen van Scab via 013 – 583 38 95 of per e-mail via personeelsadvies@scabadvies.nl.