Vanaf 1 januari 2022 geldt een verbod op rookruimtes op de werkplek. In navolging op het sluiten van rookruimtes in de horeca en openbare gebouwen, mogen bedrijven geen rookruimte meer faciliteren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat vanaf 1 januari 2022 toezien op het verbod hiervan. Dat betekent onder andere dat er binnen geen rookruimte meer gecreëerd mag worden. Bedrijfsvoertuigen zijn werkplekken. Het rookverbod geldt dus ook in leaseauto’s en vrachtwagens, ook als er niemand meerijdt.

Mag je als werkgever buiten een plek maken om beschut te roken?

Een beschutte rookplek mag de werkgever alleen inrichten op het buitenterrein, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de voorziening moet volledig buiten het gebouw te worden geplaatst, bijvoorbeeld op de parkeerplaats.
  • de voorziening mag niet aan het gebouw grenzen of bevestigd zijn, zoals een afdakje of een binnenplaats.
  • de voorziening mag geen overlast naar binnen geven, zoals een entree/ingang.
  • de voorziening mag geen overlast geven aan personen die het gebouw willen betreden.
  • de voorziening heeft geen andere functie waarvoor niet-rokers de voorziening moeten betreden (zoals een fietsenhok).

TIP: betrek je werknemers bij de wijziging van het rookbeleid. Zij kunnen meedenken over de te nemen maatregelen en mogelijke alternatieven.

Toezicht NVWA

De NVWA houdt toezicht op de naleving van het rookverbod. Controles vinden steekproefsgewijs en onaangekondigd plaats. Blootstelling aan tabaksrook wordt als ernstige overtreding gezien, met een boete tot gevolg. De hoogte van de boete verschilt per situatie en organisatie en varieert van 600 euro tot 4.500 euro. De NVWA richt zich nadrukkelijk niet op de werknemer die op een verkeerde plek rookt, maar op de werkgever.
De werkgever is dus verantwoordelijk voor het instellen, aanduiden en handhaven van het rookverbod.

Meer weten? Scab helpt!

Mochten je nog vragen hebben, of wil je sparren over de opzet / aanpassing van een juist rookbeleid, aarzel dan niet contact op te nemen met onze personeelsadviseurs. Wij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 013-583 3895 of personeelsadvies@scabadvies.nl