Werkwijze

  • Scab voert werkzaamheden voor u uit. Hiervoor ontvangt u na elke periode van 4 weken van ons een factuur;
  • Binnen 14 dagen betaalt u zelf of Scab incasseert deze factuur;
  • Als u niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen de factuur betaalt ontvangt u een eerste herinnering;
  • Als u hierna niet binnen 14 dagen betaalt, ontvangt u een eerste aanmaning;
  • Als u hierna niet betaalt, ontvangt u een tweede aanmaning.

Investiza Credit Management
Als de factuur, ondanks de tweede aanmaning, niet binnen 14 dagen wordt voldaan, houden wij ons het recht voor om onze vordering ter incasso aan te bieden aan onze partner Investiza Credit Management. Zij nemen contact met u op om afspraken rondom de betaling van de openstaande factuur te maken.

Uw debiteurenbeheer laten overnemen door Scab Accountants & Adviseurs
Wist u dat Scab uw debiteurenbeheer gedeeltelijk of in geheel kan verzorgen? Dit kan zijn op het onderdeel van het screenen van uw huidige proces,advies om uw proces verder te optimaliseren of het daadwerkelijk opvolgen van uw debiteurenbeheer
Meer weten? Neem gerust contact op met……