Door: Marcel Muijtjens, manager fiscaal en Redouan Ameziane, belastingadviseur bij Scab

Vorig jaar is de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in werking getreden. Als de DGA een schuld heeft bij de eigen B.V. die hoger is dan € 500.000 (2023: € 700.000), dan wordt het meerdere belast als inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2 inkomen). De peildatum van de schuld is op 31 december van het kalenderjaar.

De belasting op het inkomen uit aanmerkelijk belang wordt bepaald aan de hand van de volgende tabel:

Vanaf   Tot en met   Belastingtarief
€ 0 67.000 24,5%
€ 67.000 33%


Voorbeeld

Marc leent in 2024 € 700.000 van zijn eigen B.V. Hij heeft geen andere schulden bij zijn B.V. Het bovenmatig deel van de schulden is € 200.000 (€ 700.000 -/- € 500.000). Marcel moet over € 200.000 belasting betalen in box 2.


Vaststelling nieuw drempelbedrag

De drempel is € 500.000 in 2024. Deze drempel wordt verhoogd met het bedrag waar eerder belasting over is betaald in box 2.

Vervolg voorbeeld
Marc leent in 2025 € 100.000 van zijn eigen B.V. Hierdoor is zijn totale schuld € 800.000 bij zijn B.V. Het bovenmatig deel van de schulden is € 100.000 (€ 800.000 -/- € 700.000). Marcel moet over € 100.000 belasting betalen in box 2.


Partners en kinderen

De drempel van € 500.000 geldt voor fiscaal partners samen. Met deze maatregel wordt voorkomen dat de regeling wordt omzeild door een partner de lening aan te laten gaan. De maatregel is ook van toepassing op schulden aan verbonden personen van de DGA. Een verbonden persoon is de bloed- of aanverwant in de rechte lijn van de DGA of van zijn partner (bijvoorbeeld kinderen en ouders).
Partners hebben een gezamenlijke drempel van € 500.000. Verbonden personen hebben een eigen drempel van € 500.000.

Vervolg voorbeeld
Marc leent in 2026 een bedrag van € 600.000 aan zijn dochter Annemiek. Dit doet hij via de B.V. Omdat Annemiek een eigen drempel heeft van € 500.000, wordt € 100.000 bij Marc in aanmerking genomen als schuld. Voor toepassing van de regeling wordt Marc nu geacht een schuld te hebben bij zijn eigen B.V. van € 800.000 + € 100.000. Hij moet hierdoor in 2026 belasting betalen over € 100.000 (€ 900.000 – € 800.000). Zijn nieuwe drempel wordt € 900.000.


Aflossing schuld

Het kan voorkomen dat de schuld (deels) wordt afgelost. Ook is het mogelijk dat de aandelen in de B.V. worden verkocht of overgedragen. Er ontstaat dan een negatief inkomen in box 2.

Vervolg voorbeeld
Marc betaalt in 2027 een bedrag van € 400.000 terug aan zijn B.V. Hierdoor is zijn schuld € 400.000 bij zijn B.V. Houd er rekening mee dat er ook nog een bovenmatige schuld is van € 100.000 door de lening aan zijn dochter. Zijn negatief inkomen in box 2 wordt hierdoor € 400.000 (€ 500.000 – € 900.000).


Tip!

Als de aflossing gefinancierd wordt met een dividenduitkering, wordt per saldo in het jaar van aflossing niets belast. Tegenover de dividenduitkering (die geldt als een positief voordeel in box 2) staat dan in het hetzelfde jaar een negatief voordeel (voor het bedrag van de aflossing). Hierdoor wordt per saldo niets belast.


Eigenwoningschuld

Bij het vaststellen van bovenmatige schulden, worden schulden die kwalificeren als eigenwoningschuld in box 1 niet meegenomen. Voor eigenwoningschulden die een aanmerkelijkbelanghouder aangaat na 31 december 2022, moet een recht van hypotheek worden verstrekt.


Tip!

Heb je de eigen woning gefinancierd met een hypotheek bij de bank? Wellicht is het interessant om de hypotheek over te sluiten naar de B.V. en de financiering van de Bank over te zetten om mogelijk beleggingspanden.


Meer weten? Scab helpt!

Vragen? Neem dan contact op met Marcel Muijtjens, manager fiscaal bij Scab. Bel 013-583 6737 of stuur een mailtje naar mmuijtjens@scabadvies.nl. Je kunt ook contact opnemen met Redouan Ameziane, belastingadviseur bij Scab. Bel 013-583 6734 of mail naar rameziane@scabadvies.nl. We helpen je graag verder.

Bron: | 07-02-2024